Hus med grønt tag på en grøn græsplæne

Bæredygtighed

Vi arbejder for en bæredygtig fremtid med klimavenlige og miljørigtige forsyningsløsninger

Læs vores nye strategi

Læs vores nye virksomhedsstrategi 2024-2027, der sætter rammen og retningen for vores udvikling mod den bæredygtige forsyning. 

  

Frem mod 2027 sætter fire strategiske områder i vores nye virksomhedsstrategi rammen og retningen for vores udvikling.

• Bæredygtig forsyning

• Den udviklende arbejdsplads

• Digitalisering

• Strategiske partnerskaber

Med den nye strategi bygger vi videre på vores stabile kerneforretning og videreudvikler en sikker og bæredygtig forsyning. Silkeborg Forsyning holder et stærkt fokus på kundernes behov og optimerer vores forretning gennem digitalisering og implementering af nye teknologier.

Vi tager et skridt videre og ser os selv som en del af et større økosystem, hvor vi bidrager med ekspertise og dedikation til at skabe rammerne for fremtidens bæredygtige samfund. 

Hvad er bæredygtighed for os?

Bæredygtighed handler om at bruge vores ressourcer på en måde, der sikrer, at de kan vare ved. Det handler om at tage vare på naturen, økonomien og samfundet for at garantere en stabil fremtid for de næste generationer.

At være bæredygtig er at tænke fremad, handle ansvarligt og turde gå forrest.

Og netop det gør vi hos Silkeborg Forsyning.

Vi arbejder aktivt med at være en spiller i den grønne omstilling og gennem innovative løsninger, bidrager vi til den bæredygtige omstilling til gavn for hele Silkeborg Kommune.

Hvad gør Jørgen for klimaet i sit arbejde på genbrugspladsen?

Hvad gør Mogens for klimaet i sit arbejde med fjernvarme?

Jørgen forklarer: Cirkulær økonomi
Derfor skal vi den vej

Klimaregnskab 2022

Fjernvarmedeklaration

Her kan du finde de tidligere nøgletal og klimarapporter.