Luftfoto af renseanlægget Søholt

Renseanlæg skal bygges om

Centralrenseanlægget Søholt og renseanlægget i Truust skal bygges om og moderniseres.

Vi bliver flere mennesker i Silkeborg Kommune, og vi er nu over 100.000 indbyggere. Det betyder, at der er behov for at få renset en stadig stigende mængde spildevand.  Det er planen, at Søholt og Truust renseanlæg skal bygges om, udvides og moderniseres. Samtidig skal renseanlæggene i Them og Kjellerup nedlægges. Det kræver især en større ombygning og modernisering af Søholt centralrenseanlæg, hvis ældste dele er helt tilbage fra 1950erne.

Der har har været mange overvejelser om den rigtige løsning for rensning af spildevandet i Silkeborg Kommune. Og flere scenarier har været i spil.

En mulighed har været at bibeholde de nuværende fire renseanlæg og løbende opgradere og vedligeholde dem.

En anden muliged har været kun at have ét stort centralrenseanlæg, enten på en ny placering eller på den nuværende placering ved Søholt. 

Men vi er endt på at udbygge og modernisere både Søholt og Truust rensenlæg og nedlægge anlæggene i Them og Kjellerup. 

Følgende temaer har været vigtige elementer i beslutningen. 

 • Den løbende driftsøkonomi, herunder også ekstra drift af pumpestationer.
 • Investeringer, herunder også udbygning af ledningsnettet og pumpestationer.
 • Tilstandsvurderinger af de eksisterende anlæg.
 • Mulighed for opfyldelse af fremtidige rensekrav til f.eks. miljøfremmede stoffer og emissioner.
 • Slamhåndtering.
 • Udnyttelse af ressourcer, herunder specielt fosfor.
 • Energiforbrug, herunder også pumpning af spildevandet.
 • Tilstanden for vandløb og søer og deres modstandsdygtighed for udledning af renset spildevand.
 • Hensyn til vandskel og vandplaner.

Der har været flere rådgivere ind over overvejelserne, og der er udarbejdet flere rapporter. 

Den samlede mest optimale løsning udfra ovenstående kriterier er at udbygge Søholt og Truust. 

Denne løsning giver: 

 • Lavere årlige omkostninger og fornuftig tilbagebetaling af investeringer.
 • Mulighed for tættere dialog med borgerne.
 • Minimering af tidsforbruget til transport.
 • Bedre og billigere muligheder for overvågning og optimering med få større renseanlæg.
 • Større renseanlæg er mere robuste overfor varierende belastninger og usædvanlige spildevandstyper.
 • Flytning af udledninger til de mest robuste vandløb/søer.

Forventet overordnet tidsplan

Se den overordnede tidsplan for projektet her. 

Silkeborg Forsyning arbejder på at gøre Søholt Renseanlæg klar til udbygning og få etableret en plan for udbygningens indhold og omfang.

Ombygningen af centralrenseanlægget er er et stort projekt, som først udbydes, planlægges, projekteres og til sidst bygges.

Faser i projektet

Udvidelsen af Truust og Søholt bliver udført i tre faser, som er beskrevet herunder. Fase 1 og 2 vil overlappe hinanden. Det er stadig ikke afklaret hvor lang tid, der går mellem fase 2 og 3, eller om de kommer til at overlappe. 

 • Valg af bygherrerådgiver
 • Fastlægge dispositionsplan (Projektskitse)
 • Miljøgodkendelser, VVM -screening for Truust og VVM-godkendelse for Søholt. Kan vare mellem 1-3 år.
 • Renoveringer af de eksissterende anlæg, der skal kunne anvendes i de færdige renseanlæg. 
 • Udbudsmateriale for selve udvidelsen og valg af total entreprenør.
 • Fysisk udvidelse af Truust og Søholt i forhold til processerne.
 • Sektorkobling og udnyttelse af ressourcer.
 • Reduktion af ”klima”-emissioner.
 • Udvidelse med 4. rensetrin, fjernelse af miljøfremmede stoffer. Vil formodentlig blive et krav i 2040, men vi forventer at starte processen langt tidligere sandsynligvis i 2028-2030. Afventer lovgivning som forventes at komme i 2024.
 • Slamhåndtering. Afventer endelig lovgivning og afprøvning af nye og nyere teknologier.
 • Klimavenlig renseproces, der producerer energi.

Nyhedsbrev: Følg med i projektet

Herunder kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev om projektet. Nyhedsbrevet vil mest fokusere på ombygningen af Søholt, så naboer kan med fordel melde sig til. 

Film: Sådan renser vi dit spildevand

Hver dag sørger Silkeborg Forsyning for at rense spildevandet fra hele kommunen. Se hvordan vi gør her.