×
Menu

Nyt centralrenseanlæg

Det store centralrenseanlæg Søholt på Ege Allé i Silkeborg skal bygges om og moderniseres eller nedlægges og flyttes til en anden placering.

Vi bliver flere mennesker i Silkeborg Kommune, og vi nærmer os hastigt 100.000 indbyggere. Samtidig arbejder Silkeborg Forsyning på at reducere antallet af renseanlæg i kommunen.  Det betyder, at der er behov for at få renset en stadig stigende mængde spildevand på centralrenseanlægget. Det kræver en større ombygning og modernisering af anlægget, hvis ældste dele er helt tilbage fra 1950erne. Desuden har Silkeborg Kommune udtrykt ønske om at bruge grunden, hvor renseanlægget i dag ligger, til noget andet, hvis det er muligt.

Spørgsmålet er derfor, om renseanlægget skal blive liggende eller flyttes til et nyt sted. Det er de to alternativer, som nu skal undersøges grundigt, før der træffes en beslutning i løbet af 2021. 

Nyt centralrenseanlæg på Allinggårdsvej

Den ene mulighed er at nedlægge alle renseanlæg i Silkeborg Kommune og rense alt spildevandet på et helt nybygget og moderne renseanlæg, der skal ligge på Allinggårdsvej 100. Ved at vælge denne mulighed får Silkeborg et renseanlæg, der kan udnytte alle de nyeste teknologier til rensning af spildevand, så rensningsprocessen bliver mere miljø- og klimavenlig.

Udbygning af Søholt og Truust

Alternativet er at undlade at bygge et nyt centralrenseanlæg og istedet modernisere og udbygge Søholt og Truust renseanlæg og nedlægge de andre. Denne løsning vil også indebære en udbygning af udløbet til Silkeborg Langsø. For at forbedre badevandskvaliteten i søen føres udløbet fra renseanlægget frem til udløbet af Silkeborg Langsø.

Forventet tidsplan

Det er ikke besluttet endnu, om det nuværende renseanlæg skal udbygges og moderniseres eller flyttes til den nye placering. I det følgende kan du se de vigtigste nedslag i processen frem mod en beslutning. 

Januar 2021 - februar 2021. Offentlighedsfase
Silkeborg Kommune offentliggør deres debatindlæg umiddelbart efter nytår, hvor alle opfordres til at komme med ideer til, hvad den kommende miljøkonsekvensvurderingen skal indeholde.

Februar til efteråret 2021. Myndighedsproces 
For at renseanlægget eventuelt kan flyttes, skal myndighederne undersøge eventuelle konsekvenser for miljøet. Der sker i en miljøkonsekvensrapport. Før at myndighederne kan give tilladelse til et nyt centralrenseanlæg, skal der også laves en ny lokalplan, et nyt spildevandsplantillæg og et kommuneplantillæg. Planerne kommer i høring i efteråret 2021 og skal derefter godkendes politisk i byrådet inden årsskiftet 2021/2022. Når den politiske behandling er overstået, kan der gives tilladelse til at bygge et nyt centralrenseanlæg.

2022 - 2026. Udbuds- og anlægsfase
Hvis miljøundersøgelserne er gunstige og den politiske behandling af lokalplan og kommuneplantillæg går igennem, så kan arbejdet med at realisere det nye centralrenseanlæg begynde. Det er et stort projekt, som først udbydes, planlægges og projekteres og til sidst bygges. Hvis projektet kommer igang, regner Silkeborg Forsyning med, at det nye centralrenseanlæg kan tages i brug i løbet af 2026.

Hvordan kommer det nye renseanlæg til at se ud?

Det er for tidligt at sige, hvordan det nye centralrenseanlæg kommer til at se ud, hvis det skal bygges. Men Silkeborg Forsyning har fået udarbejdet nogle tegninger, der kan give et indtryk af det færdige anlæg. 

Højden på rådnetankene ved Allinggårdsvej

Vi har fået mange spørgsmål fra de nærmeste naboer om højden på rådnetankene. De skal som udgangspunkt være 22 meter høje, men Silkeborg Forsyning er nu ved at undersøge, om det er muligt at reducere højden til 15 meter. Det er dog stadig uafklaret. Vi har fået udviklet nogle visualieringer, der viser de to forskellige løsninger. 

Her ses anlægget på afstand med 15 meter høje rådnetanke. Hent en PDF her, der viser dig nogle større udgaver af billederne.

  

Her kan du se fra samme vinkel, hvordan 22 meter høje tanke vil se ud. 

Hvis renseanlægget bliver på Søholt

Der er stadig ikke afgjort, at anlægget skal flytte til Allinggårdsvej. Den anden mulighed er at blive på Ege Allé og udbygge og modernisere anlægget her. Silkeborg Forsyning har fået udviklet nogle visualiseringer, der kan give et indtryk af, hvordan den løsning kommer til at se ud.

Hent en PDF her og se dem alle i større udgaver.

 

 

Film: Sådan renser vi dit spildevand

Hver dag sørger Silkeborg Forsyning for at rense spildevandet fra hele kommunen. Se hvordan vi gør her. 

Finn Hjerrild Johansen
Tlf.: 8620 6471
E-mail: fhj@silkeborgforsyning.dk

Finn er projektleder for det nye centralrenseanlæg i Silkeborg Forsyning. Du er velkommen til at kontakte Finn, hvis du har spørgsmål til projektet. 

Bjørn Kock Lærkedahl
Tlf.: 2311 8534
E-mail: bkl@silkeborgforsyning.dk

Bjørn er kommunikationsansvarlig i Silkeborg Forsyning. Journalister er velkomne til at konktakte Bjørn for interviewaftaler, hjælp til oplysninger eller andet.