Renseanlægget på Søholt

Renseanlæg

Vi har i dag 11 renseanlæg fordelt over hele Silkeborg Kommune.

I henhold til kommunens spildevandsplan arbejder vi på at reducere antallet af renseanlæg.

Vores fire største anlæg er kort beskrevet her under.

Vores største renseanlæg ligger på Ege Allé i Silkeborg og hedder Søholt Renseanlæg.

Anlægget er bygget i 1976 og er løbende udvidet. I 2009 blev der etableret en rådnetank samt biogas anlæg som gør renseanlægget ca. 20% selvforsynende med energi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søholt Renseanlæg
Ege Allé 300
8600 Silkeborg
Tlf. 8920 6520

Kjellerup Renseanlæg er bygget i 1985 og er siden blevet udbygget med en efterklaringstank i år 2000.

Kjellerup Renseanlæg

Dalsgårdsvej

8620 Kjellerup

Truust Renseanlæg er bygget i år 2000 og er dermed det nyeste af vores renseanlæg.

Truust Renseanlæg
Sørkelvej 10
8882 Fårvang

Them Renseanlæg er udbygget i 1999 og udvidet med ekstra beluftning i 2015.

Them Renseanlæg
Hørrelundvej 1A
8653 Them

Slamsugere kan afleveres eksternt slam på Søholt Renseanlæg:

  • Mandag-onsdag kl. 7.00-15.00
  • Torsdag kl. 7.00-14.00
  • Fredag kl. 7.00-12.30

Ved aflevering opkræves der gebyr (afregning én gang i måneden).

Ved aflevering af slam skal der ALTID afleveres en seddel på kontoret med angivelse af:

  • Afhentningsadresse
  • Mængde slam i m3
  • Slamsugerfirma
  • Dato for aflevering
  • Chaufførens underskrift

Link til slamsugerseddel - "Spildevand m.v. tilført renseanlæg"

Skoleklasser og andre grupper har mulighed for at bestille en rundvisning på Søholt Renseanlæg.

Bestil rundvisning