Varmeatlas 1.0 er offentliggjort

08. juli 2022

Silkeborg Forsyning har offentliggjort første version af det varmeatlas, der i sin endelige version skal give naturgaskunderne i Silkeborg Kommune et overblik over, om de kan få fjernvarme eller ej.

Der er gode nyheder til borgere og virksomheder i Skægkær, Sejling, Resenbro og Voel samt i Høje Kejlstrup erhvervsområde og Levring.

Silkeborg Forsynings nye varmeatlas viser, at det er realistisk at konvertere disse områder fra naturgas til fjernvarme inden for en overskuelig fremtid. Også borgere i Grauballe kan finde deres ejendomme med en grøn markering på varmeatlasset, der viser, at det er muligt med fjernvarme her. Men dette er tidligere meldt ud.

Varmeatlasset udkommer nu i en første udgave, der bygger på en analyse af 24 områder i Silkeborg Kommune. Hver enkelt ejendom i de 24 områder har fået enten en grøn eller en gul prik. Mindre landsbyer og enkeltstående ejendomme er ikke med i undersøgelsen.

De grønne ejendomme udgør tilsammen områder, som umiddelbart kan konverteres til fjernvarme inden for en overskuelig fremtid.

De gule ejendomme udgør tilsammen områder, der umiddelbart kræver yderligere analyse eller politiske tiltag, før det kan afgøres, om det er realistiske fjernvarmeområder eller ej.

De gule områder skifter til grønne eller røde områder i takt med, at analysen opdateres - og senest med årets udgang. De områder, der ender med at være røde, er urealistiske at konvertere til fjernvarme. Men dermed kan borgerne her få et svar på, om de skal investere i individuel opvarmning, eller om det giver mening at vente på fjernvarmen.

Første skridt på vejen

Jens Bastrup, administrerende direktør i Silkeborg Forsyning, glæder sig over, at varmeatlasset i en første version nu er en realitet og kan bruges som et værktøj for både borgere og beslutningstagere i Silkeborg Kommune:

”Nu er vi på vej og har taget første skridt. Efter sommerferien vil vi sammen med kommunen udvikle yderligere på varmeatlasset, så endnu flere gaskunder kan få klar besked. Meget afhænger også af rammevilkår og forudsætninger fra politisk side fra både nationalt og også lokalt hold. Udmøntningen af klimaaftalen, der kom den 25. juni, kan få stor betydning for det. Varmeatlasset er et rigtig godt grundlag for, at vi sammen med kommunen og borgere kan fastlægge ambitioner og konkrete planer for udbredelse af fjernvarmen,” siger han.

Formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, Rune Kristensen, ser varmeatlasset som et godt afsæt for det videre arbejde med at afgøre, hvor der skal være fjernvarme i kommunen:

”Silkeborg Forsynings varmeatlas giver Klima- og Miljøudvalget et rigtig godt afsæt, når vi inden nytår skal give borgerne besked om der kommer fjernvarme i deres område. Vi har politisk sat ambitionsniveauet højt og vil efter sommerferien tage en dialog med alle de varmeforsyninger, der dækker Silkeborg Kommune og se, hvordan vi kommer bedst muligt i mål med både udrulning af fjernvarme og hele den grønne omstilling,” siger han.

Søren Kristensen, bestyrelsesformand i Silkeborg Forsyning, pointerer, at varmeatlasset er et godt fundament, men at selskabsøkonomien skal hænge sammen for Silkeborg Forsyning og de nuværende fjernvarmekunder:

”Den første version af varmeatlasset giver os et fint fundament for det videre arbejde. Selskabsøkonomien skal hænge sammen for både nuværende og kommende kunder, og det kommer vi til at analysere mere detaljeret. Vi har et fint samarbejde med Silkeborg Kommune, og den tætte dialog kommer til at fortsætte. Der ligger et stort og vigtigt arbejde foran os,” siger han.