REJSEGILDE FOR DEN GRØNNE OMSTILLING I SILKEBORG

29. maj 2024

Fjernvarmen i Silkeborg er på vej mod at blive meget mere klimavenlig. Rejsegilde på de nye produktionsanlæg til grøn fjernvarme markerede milepæl.

Rejsegilde, billede af mendarbejdere som gæster. Taget oppefra. Samarbejdspartnere, politikere og medarbejdere fra Silkeborg Forsyning lagde vejen forbi rejsegildet.

Silkeborg Forsyning inviterede i går den 28. maj samarbejdspartnere, politikere og ejeren, Silkeborg Kommune, til rejsegilde for de nye anlæg, der fremover skal producere klimavenlig fjernvarme til forsyningens omkring 60.000 fjernvarmeforbrugere.

Fejringen var rykket indendørs i den store bygning, der skal huse det store varmepumpeanlæg, som med en effekt på 22 MW bliver Danmarks største luft til vand-varmepumpe.  Rejsegildet blev her i ly for regnen markeret ved en række taler.

Direktør for Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup, bød velkommen og sagde blandt andet:

”Vi tager i dag et stort skridt mod den grønne omstilling. De nye anlæg supplerer solparken og vores andre grønne teknologier, og vi sænker CO2-udledningen fra fjervarmeproduktionen med over 80 procent set fra 2016. Mit håb er, at vi i dag står i det, der bliver det nye epicenter for grønne energiformer i Silkeborg.”

Efter Jens Bastrup indtog formanden for klima- og miljøudvalget, Rune Kristensen, det lille podie med mikrofonen.

Han pointerede blandt andet, at Silkeborg nu tager et stort skridt væk fra at være en gas-kommune, hvor fjernvarmen primært bliver produceret på naturgas:

”En stor tak til Silkeborg Forsyning for at føre vores klima-ambitioner ud i livet. Tak for at være en frontløber på området. Det er virkelig stort, og jeg er meget stolt over, at vi – når de nye anlæg kommer i gang – har mindsket CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen så markant. Jeg stoler fuldt og fast på, at vi sammen kommer helt i mål,” sagde han blandt andet i sin tale.

Også formanden for plan- og vejudvalget, Martin Jakobsen, holdt en tale. Han hæftede sig ved dagens historiske betydning:

”I dag er et væsentligt øjeblik i Silkeborg Kommunes historie. Det er et stort skridt mod et nyt og vigtigt kapitel i historien om fjernvarmen. Hvad der engang begyndte med det sorte kul, er nu i dag på vej til at blive grønt med biomasseanlægget og varmepumpen. Tillykke med byggeriet til alle,” sagde han blandt andet i sin tale.

Flere vigtige samarbejdspartnere havde også fået muligheden for at sige et par ord.

Jens Dall Bentzen, direktør i Dall Energy, der leverer biomasseanlægget, sagde:

”Tak for tilliden og for samarbejdet om biomasseanlægget til Silkeborg Forsyning. Vi har set meget frem til projektet, og nu står vi midt i det. Med projektet går Silkeborg Forsyning forrest i den grønne omstilling, og i får en fleksibel løsning, som både giver en stor klimagevinst, men også giver jer en stor fleksibilitet i varmeproduktionen til gavn for kunderne.”

René Mulvad, direktør for Exodraft Energy, der leverer varmepumpen, sagde:

”Vi er utroligt taknemmelige for den tillid, som v er blevet udvist som leverandør af varmepumpen. Det glæder os, at vores indsats nu kan bidrage til at realisere både Silkeborg Kommunes og Silkeborg Forsynings visioner. Vi står sammen med jer om at binge en bæredygtige fremtid til Silkeborg.”

Der var også indlæg fra repræsentanter fra Østermark og Cowi.

Projektchef for byggeriet i Silkeborg Forsyning, Mogens Lyhne, sender også en hilsen og en stor tak til alle håndværkerne på byggeriet:

"Det er i høj grad jer, vi fejrer ved et rejsegilde. Under de vanskelige vilkår med den megen regn har I arbejdet dedikeret og målrettet med byggeriet. Vi kunne ikke have gjort det uden jer. Stor tak til jer alle," siger han til artiklen her.   

Efter talerne kunne de små 100 fremmødte nyde en grillpølse og fejre rejsegildet som traditionen foreskriver. Rejsegildet var målrettet samarbejdspartnere, Silkeborg Kommune som ejer, byrådspolitikere og medarbejdere på projektet.

Martin Jakobsen, formand for plan og vejudvalget. Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning. Rune Kristensen, formand for klima- og miljøudvalget. Mogens Lyhne, projektchef i Silkeborg Forsyning.