NU KAN FJERNVARMEN KOMME TIL DEN SYDLIGE DEL AF KOMMUNEN

03. november 2022

Med etableringen af en ca. 9,5 km lang transmissionsledning fra Silkeborg by til Virklund får omkring 10.000 borgere mulighed for tilslutning til fjernvarme.

Der er godt nyt til de borgere i den sydlige del af Silkeborg, som ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen. Silkeborg Forsyning har fremlagt planer om at etablere en fjernvarmeledning fra Silkeborg by og til Virklund. En strækning på ca. 9,5 km, som skal følge Nordre Ringvej, Søndre Ringvej og Horsensvej.

Det åbner op for tilbud om fjernvarmetilslutning i Virklund, Them, Salten, Rodelund, Knudlund og Sejs-Svejbæk.

”Vi er meget glade for at kunne fremlægge et forslag til fjernvarme til endnu flere borgere i Silkeborg Kommune. Det er et stort projekt, der tilsammen forudsætter en investering på 750 mio. kr for alle projektområder. Men økonomien i projektet er rigtig god for den enkelte husstand, for Silkeborg Forsyning A/S og for samfundet som helhed,” siger Søren Kristensen, bestyrelsesformand i Silkeborg Forsyning.

En løsning der rækker ind i fremtiden

Transmissionsledningen vil med sine forgreninger nå ud til omkring 4.300 husstande. Til Sejs-Svejbæk sker det med en ledning under Gudenåen.

”Fjernvarmelinjen til det sydlige Silkeborg er et meget ambitiøst projekt og et projekt, vi tror, vi kan få den nødvendige lokale opbakning til. Er der tilstrækkelig tilslutning, vil vi kunne påbegynde gravearbejdet i 2025 og have afsluttet ledningsarbejdet til det store område i slutningen af 2028. Det er en løsning, som rækker langt ind i fremtiden, for vi har allerede planer for de varmeproduktionsfaciliteter, der skal levere varmen, og senest i 2030 vil produktionen af fjernvarmen være CO2-neutral,” siger Søren Kristensen.

På Silkeborg Forsynings hjemmeside kan man også finde et varmeatlas version 1.0, som viser hvilke ejendomme, der er blevet analyseret i forhold til at modtage fjernvarme. Her er de nævnte områder i denne artikel fortsat i den gule kategori, som indikerer en ikke endelig afklaring. Først når tillægget til kommunens varmeplan er politisk godkendt, vil de overgå til den grønne kategori for områder, der kan konverteres til fjernvarme inden for en overskuelig fremtid.

Forudsætter høj tilslutning

Før den store investering på 750 mio. kr. kan foretages, skal det klarlægges, om der er en tilstrækkelig tilslutning til projektet.

”Det kræver en minimumstilslutning på ca. 60 procent fra husstandene i den sydlige del af kommunen, for at det kan realiseres. Det er også nødvendigt, at de tilsluttede ejendomme skal betale et årligt konverteringsbidrag oveni varmeregningen. Et beløb, som på nuværende tidspunkt er beregnet til gennemsnitligt 3.000 kroner hvert år i ti år,” siger Søren Kristensen.

Silkeborg Forsyning er netop nu i gang med at udfærdige regneeksempler på udgifterne forbundet med tilslutning til fjernvarmen samt den årlige varmeudgift. I eksemplerne vil der blive taget udgangspunkt i et standardhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18 MW. Beregningerne vil blive præsenteret på hjemmesiden for varmeatlasset, når det bliver opdateret til 2.0.

Transmissionsledning

9,5 kilomter lang transmissionsledning kan bringe fjernvarmen sydpå.