Priser 2021 - Fjernvarme

2021

Enhed ekskl. moms inkl. moms
Varme
Faste bidrag

Abonnement

kr./måler 840,00 1.050,00

Effektbidrag - fastsættes efter BBR *

kr./m² 15,20 19,00
Variabelt bidrag

Forbrug

kr./MWh 380,00 475,00
Incitamentsbidrag

Tillæg/fradrag afhængig af returløbstemperatur

kr./(MWh x °C) 3,80 4,75
Afkølingsbidrag

Tillægsbidrag ved dårlig afkøling

kr./(MWh x °C) 3,80 4,75
Gebyr

Ulovligt indgreb i varmeinstallationen

kr./måler 2.000,00 2.500,00
Enhed ekskl. moms inkl. moms
Varme
Investeringsbidrag

Enfamiliehus

kr./boligenhed 9.000,00 11.250,00

Tofamilie-, kæde- og rækkehuse

kr./boligenhed 6.700,00 8.375,00

Etageboliger

kr./boligenhed 4.740,00 5.925,00

Ældreboliger

kr./boligenhed 3.520,00 4.400,00

Ungdomsboliger

kr./boligenhed 2.660,00 3.325,00

Erhvervsejendomme, institutioner - fastsættes efter BBR

kr./m² 27,80 34,75
Stikledningsbidrag - gælder for enfamilie-, tofamilie-, kæde- og rækkehuse

Stikledning op til 30 m på egen grund

kr./stk. 20.000,00 25.000,00

Tillæg over 30 m

kr./m 960,00 1.200,00

Afbrydelse af stik

kr./stk. 10.000,00 12.500,00
Byggemodning

Byggemodningsbidragets størrelse beregnes på baggrund af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning. Byggemodningsbidraget udgør fjernvarmens faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget forfalder umiddelbart når hovedledningen er etableret.

Faktiske omkostninger

Hvis der foretages bygningsmæssige ændringer, der medfører ændringer af det opvarmede areal, har kunden pligt til at anmelde dette skriftligt. 

Du kan anmelde ændringer ved at ringe til os eller du kan benytte ændringsblanketten.