Solcellepark

Bliv klog på fjernvarme

Find forskellig nyttig viden om fjernvarme fra Silkeborg Forsyning.

Vores forsyningsområde med fjernvarme dækker næsten hele Silkeborg By samt Funder og Funder Kirkeby. Områdeafgrænsningen bliver løbende ændret og udvidet i takt med nye udstykninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl, om der er fjernvarme i dit område.

På denne hjemmeside kan du se, hvor Silkeborg Forsyning dækker med fjernvarme: 

https://go2gis.orbiconinformatik.dk/#/tenant/7b4080cf-7ce9-41b3-8d0c-03ecb51b937f/kommunekode/0740

Klik på kortet for at se det i stort format. Senest opdateret 2023.

Bliv klogere på, hvordan Silkeborg Forsyning producerer fjernvarme, herunder vores produktionsanlæg og sammensætning af brændsel. 

Se temaside om produtionsanlæg og brændselssammensætning

Du kan gøre noget selv for at spare på varmen. Følg også dit forbrug på minForsyning

Gulvvarme

Find en fast, god indstilling og undgå at skrue på termostaterne for ofte. Det kan tage ca. et halvt døgn, før justeringen slår igennem.

Returtemperatur

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Se mere om kold retur. 

Temperaturen

21 grader er en fin temperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder fem procent højere varmeforbrug.  Tag en trøje og hjemmesko på, hvis du fryser.

Radiatoren

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Lad ikke én radiator køre på fulde drøn, mens andre er slukket. Det er mere økonomisk, at de hjælper hinanden. Radiatoren skal være varm i toppen og kold i bunden.

Dæk aldrig radiatoren af med vasketøj. Sørg for at der er frit over, under og foran radiatorerne, det giver de bedste driftsbetingelser.

Termostaten

Dæk aldrig termostaten til med møbler, gardiner eller tøj. Der skal være godt med luft rundt om selve termostaten.

Det varme vand

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55 grader hvis du har en beholder. Har du en brugsvandsveksler kan temperaturen stilles lavere. Tag brusebad i stedet for karbad, og gør badet så kort som muligt. Husk at slukke for vandet, når du sæber dig ind.

Isolering

Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte – anvend f.eks. tætningstape.

Luft ud

Luft jævnligt ud. Det kræver mere energi at opvarme fugtig luft. Og det er godt for dit indeklima. 

Enkel test kan afsløre utætheder i husets installationer

  1. Luk for den koldeste hovedhane på din fjernvarmeinstallation. Drej med uret, så håndtaget står på tværs af røret. Skru helt op for mindst én radiator og vent i  5 - 10 minutter.

  2. Varmemåleren: Tryk på den grønne knap, til den lille sorte pil står over måleenheden l/h(liter pr. time). Måleren viser nu hvor meget vand der aktuelt løber gennem anlægget. Tallet på displayet skal være 0, ellers er der en utæthed i installationen og du skal tilkalde en VVS installatør for at få utætheden udbedret.

    Når du trykker på den grønne knap kommer der forskellige visninger frem. Du skal ikke være bange for at gøre noget forkert. Måleren skifter automatisk tilbage til den første visning et par minutter efter at du sidst har betjent den.

    OBS! Hvis der kommer et E yderst til venstre i displayet, så kontakt os straks. Det kan være fordi måleren er i uorden.

  3. Efter testen åbnes langsomt for den lukkede hovedhane, så håndtaet står på langs med røret.

 

Synlige tegn på utætheder

Hvis du kan se, at der er tendens til råd eller svamp i huset, "mærkelige buler" på gulv, loft eller vægge eller pludselig opståede varme områder i gulvet, så er der grund til mistanke. Det kan nemlig skyldes, at et skjult rør er utæt.

Almindelige bestemmelser     

Tekniske bestemmelser (inkl. tillæg 1 og 2)

Tekniske bestemmelser er mest henvendt til VVS’erne og andre fagfolk. ​

  

Hvis du gerne vil have en rundvisning på kraftvarmeværket eller i solparken, kan du sende en forespørgsel

Silkeborg Fjernvarmes historie

Gennem 50 år (1953 - 2003)

Helt generelt om fjernvarme: 
www.fjernvarme.info

Skolemateriale der kan bruges af skolelærere:
www.fjernvarmeskolen.dk

Energirådgivning via Energistyrelsens hjemmeside:                                                                               https://sparenergi.dk/