×
Menu

Sikker drift trods coronakrise

Sidst opdateret: 4/5-2020

Med de nye anbefalinger i hånden har vi gennemgået procedurerne og fundet frem til, hvordan vi fastholder vores høje forsyningssikkerhed og sikre drift. 

Vi ønsker forsat at opretholde en sikker drift for både personale og kunder på genbrugspladserne. Vi henstiller generelt til at man ikke kommer flere end nødvendigt og ikke gør det til et udflugtmål med familien. I weekenden kan der være adgangsregulering til genbrugspladserne. 

Beskyt din skraldemand. Læg dit rest- og madaffald i lukkede poser og hold din affaldsbeholder ren.

Der vil blive arbejdet mere hjemme den kommende tid, alligevel kan man komme i kontakt med os. Møder vil som udgangspunkt blive aflyst, men vi kan træffes på telefonen eller email i stedet for.

Gå til Kontakt.

Genbrugspladserne holdes åbne som vanligt, men vi henstiller til at man ikke kommer flere end nødvendigt og ikke gør det til et udflugtmål med familien. 

Vi har kontaktet Covid-19 Hotline og Beredskabet hos Politiet. De er begge steder enige i vores opfattelse af, at det er muligt at holde åbent på genbrugspladserne som følge af at det udendørs og at der er tale om store arealer.

For at understøtte og fastholde myndighedernes anbefalinger vedrørende social afstand, kan der i weekenden være adgangsregulering til genbrugspladserne.

Genbrugspladserne modtager kun affald fra kunder der bor i Silkeborg Kommune.

Det er vigtigt nu, at der holdes en passende fysisk afstand til hinanden, og at man efterlever det forhøjede niveau af hygiejne og rengøring, der er indført.

UNDGÅ SMITTEFARE - RESPEKTAFSTAND 2 METER

Vores renovatør kører ud og henter affaldet som vanligt.

Hvis der er ændringer, bruger vi vores hjemmeside til at informere herom.

Hjælp skraldemanden

Det er altid vigtigt at holde skraldespanden ren og hygiejnisk. Men i disse tider er det særligt vigtigt at vi viser omtanke, så skraldemanden kan føle sig tryg ved at udføre arbejdet.

Sørg altid for at:

  • Restaffald og madaffald er i lukkede poser.
  • At skraldespanden kan lukkes helt.
  • At skraldespanden er rengjort.

Husk på at:

  • Hvis affald falder ud af spanden, så kan skraldemanden komme i kontakt med det.
  • Skraldemanden skal hente affald fra alle - både syge og raske. Hvis der er sygdom i huset, så pak mad- og restaffad ekstra godt ind.

Vi takker for jeres hjælp og forståelse

Genbrugbutikken holder åbent som normalt fra tirsdag den 5. maj. Ikke alt er som det plejer - læs mere.

Vi har i ledelsen gennemgået vores arbejdsprocesser og fastlagt procedurer og bemanding, så vi kan fastholde vores produktion og leverancer af drikkevand og varme samt aftage spildevandet til renseanlægget som vanligt døgnet rundt.

For at understøtte erhvervslivet og sikker drift, fortsætter ledningsarbejde. Vi følger løbende myndighedernes anbefalinger.

Møder vil som udgangspunkt blive aflyst, men vi kan træffes på telefonen eller email i stedet for. Alle planlagte rundvisninger i driften for grupper er indtil videre aflyst og man kan ikke booke rundvisninger på nuværende tidspunkt.

Vi følger situationen, anbefalingerne og håber det bedste

Vi vil følge situationen og anbefalingerne fra myndighederne, og vil således fortsætte den sikre drift, så lokalsamfundet forhåbentligt ikke vil opleve gener med vores vigtige leverancer.

Jordforbedring til vognmænd

Vi har store mængder jordforbedring og kompost på Affaldscenter Tandskov. 

Læs mere