×
Menu

Farligt affald - Erhverv

Erhvervsvirksomheder har pligt til at udfylde og indsende et anmeldelsesskema omkring virksomhedens produktion af farligt affald til Silkeborg Kommune.

Anmeldelsesskemaet kan findes på www.silkeborgkommune.dk. og det udfyldte skema skal indsendes til Teknik- og Miljøafdelingen, Rådhuset, Søvej 2, 8600 Silkeborg eller til mailadressen teknisk@silkeborg.dk.

Erhvervsvirksomheder har pligt til at aflevere alt det farlige affald til korrekt affaldsbehandling og skal kunne dokumentere, at det farlige affald er afleveret og behandlet.

 

Oversvømmelse

Tøm ikke søen ned i kloakken

Hvis søvand og regnvand ledes i kloakken, så overbelastes systemet endnu mere og det kan give problemer i form af opstuvning i kloaksystemet. Når kloakrørene er fyldte, så kommer vandet op f.eks. via toiletter og gulvriste.

Læs mere