VELBESØGT INFORMATIONSMØDE I GRAUBALLE

23. marts 2023

Godt 200 beboere fra Grauballe mødte i går (22. marts) op til Silkeborg Forsynings informationsmøde om fjernvarmeprojektet i Grauballe. Rammen var Grauballe Forum, hvor alle var velkomne til at komme forbi til en gennemgang af projektet.

Kl. 19.00 bød formand for bestyrelsen i Silkeborg Forsyning, Søren Kristensen, velkommen til de fremmødte og mødet kunne begynde.

"Både jeg, hele bestyrelsen og alle medarbejdere i Silkeborg Forsyning har glædet sig til i dag," sagde han blandt andet i sin velkomst. Han pointerede, at man mange andre steder i kommunen måske var lidt misundelige på Grauballe-borgerne, der nu som de første - i en række fjernvarmeprojekter - får muligheden for at få fjernvarme til en favorabel kampagnepris.

Efter velkomsten gav Søren Kristensen ordet til varmechef, Jens Jørgensen, der gav tilhørerne en introduktion til Silkeborg Forsyning og til, hvordan fjernvarmen bliver produceret.

”Meld jer til senest 1. Juni”

Derefter fik ingeniør Søren Junge Bak ordet, og han forklarede først, hvordan et fjernvarmeprojekt overordnet hænger sammen selskabs- samfunds, og brugerøkonomisk. Derefter gik han nærmere ind selve fjernvarmeprojektet i Grauballe og introducerede de forskellige muligheder for at tilmelde sig fjernvarme, herunder den nye ordning Unit+, hvor man kan tegne abonnement på en fjernvarmeunit.

Søren Junge Bak understregede, at det er vigtigt, at borgerne melder sig til fjernvarme inden den 1. juni 2023:

"Her gør vi boet op. Hvis vi har 30 procent i tilslutning, kan vi komme i gang med projektet,” sagde han.

Fjernvarmeprojekter skal altid have opbakning i et lokalområde. Hvis ikke der er nok, der tilmelder sig, så kan projekterne ikke blive til noget. 

Vi tager hensyn til trafikken

Efter Søren Junge Bak var det tid til at gennemgå ledningsarbejdet. Her kunne ingeniør Kim Almskou blandt andet fortælle, at arbejdet med fjernvarmeledningerne er tilrettelagt sådan, at man på grund af hensyn til trafikken i Grauballe ikke graver alt for meget i Grønbækvej og Eriksborgvej. Han gennemgik også, hvordan arbejdet med stikledningerne til de enkelte ejendomme forløber og ser ud. Her kom en del spørgsmål, der gik på, om Silkeborg Forsyning reetablerer evt. flisebelægning eller græsplæner, når stikledningen er gravet ned. Svaret på det spørgsmål er et ja, der bliver ryddet op og reetableret.

Derefter var det økonom Jacob Yde Hvidberg med et indlæg om økonomien bag prisen på fjernvarme. Hans grundlæggende budskab var, at fjernvarmen kan holde stabile priser dels fordi, at Silkeborg Forsyning ikke må tjene penge på sin varmeproduktion og dels fordi, at der i produktionen af fjernvarme findes en række forskellige måder at producere på, fx elkedler og solfangeranlæg, hvilket gør prisen på fjernvarme mindre følsom for store udsving i energipriserne, fx på naturgas.

Ny digital tilmelding

Til sidst kom Martin Christiansen på med en introduktion til de nye, digitale tilmeldingsformularer, som man skal bruge for at tilmelde sig fjernvarmen. Her var et vigtigt budskab, at man i formularen skal huske at vælge ”Grauaballe Udbygningsprojekt”, så tilmelder man sig korrekt. Men der vil altid være en personlig gennemgang af alle tilmeldinger, hvor en medarbejder fra Silkeborg Forsyning tjekker, at alt ser rigtigt ud.

Afslutningsvist tog direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrupm ordet og efter en engageret spørgerunde med mange gode og relevante spørgsmål takkede han for fremmødet og engagementet og sagde tak for i aften.

Silkeborg Forsyning samler sammen på spørgsmålene fra informationsmødet. Dem der har værdi for andre, kommer til at indgå i den Q&A-sektion, der findes på projektets hjemmeside www.silkeborgforsyning.dk/grauballe.

Se vores nye film om fjernvarme

Vi arbejder på, at få over 6.000 ejendomme væk fra naturgas og over på klimavenlig fjernvarme. Se hvordan her.