UDFORDREDE UNGE GENANVENDER GAMLE MÅLERE OG LÆRER AT GÅ PÅ ARBEJDE

07. november 2023

Unge med udfordringer og indlæringsvanskeligheder får erfaring med at gå på arbejde, når de skiller de mange tusinde vand- og varmemålere ad, som lige nu bliver udskiftet hos Silkeborg Forsynings kunder. De unge får afprøvet deres jobkompetencer, og målerne bliver genanvendt.

Elev smider en del fra en måler i en kasse Dan, som er elev på den særligt tilrettelagte uddannelse Bo/Skole/Job, har skilt en måler ad og sorterer delene i forskellige kasser, så delene kan sendes til genanvendelse.

Dan strammer et stykke messing til i skruetvingen og griber en boremaskine. Ved siden af står Oliver og skiller noget metal fra et stykke plastik. Samtidig er Mathias i fuld gang med at hamre plast og jern ud af nogle små komponenter.

De tre unge mænd er i fuld gang med en vigtig opgave. Hver torsdag møder de og deres klassekammerater fra den særligt tilrettelagte uddannelse Bo/Skole/Job op på genbrugspladsen på Tietgensvej 7 i Silkeborg.

Her arbejder de med af adskille de mange tusinde udtjente vand- og varmemålere, som lige nu bliver udskiftet hos Silkeborg Forsynings kunder. Mange af delene i de gamle målere kan nemlig genanvendes til nye produkter. Fx arbejder Dan med at tage en stor messingdel ud af målerne, som kan smeltes om til nye produkter i messing.

 

En øvelse i at gå på arbejde

Dan, Oliver, Mathias og deres klassekammerater skiller de gamle vand- og varmemålere ad som en del af deres gruppepraktik hos Silkeborg Forsyning.

Formålet med praktikken er at få en jobafklaring, hvor eleverne finder ud af, hvad de er gode til, og hvor meget arbejde de kan holde til. En opgave, som ikke er lige let for alle eleverne, fortæller erhvervskonsulent hos Bo/Skole/Job, Lene Lauritsen:

”Vores elever har typisk haft indlæringsvanskeligheder i skolen eller har en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD eller autisme. I praktikken hos Silkeborg Forsyning øver de sig i at gå på arbejde. De lærer at bruge værktøj, de får en fornemmelse for, hvor mange timer de kan arbejde, og de lærer det sociale i at indgå på en arbejdsplads."

Målet for eleverne er, at de efter endt uddannelse kan komme ud i et flexjob.

Morten, Lene og Kirsten står i værksted på Tietgensvej Morten Bay Dahl fra Silkeborg Forsyning (tv), Kirsten Skjøde Donslund fra Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse (midt), Lene Lauritsen fra Bo/Skole/Job (th).

To tilbud står for opgaven

Silkeborg Forsyning udskifter i øjeblikket udtjente vand- og varmemålere hos op mod 40.000 kunder. Opgaven med at skille de mange målere ad er derfor omfattende og bliver ikke kun varetaget af eleverne fra Bo/Skole/Job. De får hjælp af Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse, som er et regionalt tilbud for unge voksne med autisme, der hører under Special Område Autisme. Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse løser opgaven med målerne som beskyttet beskæftigelse i deres egne lokaler. 

Kirsten Skjøde Donslund fra Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse fortæller, at opgaven med at adskille målerne passer rigtig godt til deres borgere. Rutiner og gentagelser giver ro og god træning i motorik.

”Opgaven med målerne er rigtig god beskæftigelse, samtidig med at den giver rigtig god mening. Kombinationen af det rutineprægede arbejde og at vi kan være med til at genbruge gode materialer fra målerne er meget meningsgivende,” siger Kirsten Skjøde Donslund.

Opgaven med vand- og varmemålerne er ikke ny for Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse. Sidste gang, Silkeborg Forsyning skiftede vand- og varmemålere for over 10 år siden, stod borgerne fra Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse også for at adskille målerne, så materialerne kunne genanvendes.   

Close up billede af målere Eleverne får indleveret de gamle målere, som de selv skiller ad ved hjælp af forskelligt værktøj.

95% bliver genanvendt

Når eleverne starter i deres praktik på genbrugspladsen, bliver de sidemandsoplært af Morten Bay Dahl, som er håndværker hos Silkeborg Forsyning. Morten Bay Dahl lærer eleverne, hvordan målerne skal skilles ad, og hvordan de forskellige komponenter og dele skal sorteres, så de kan sendes til genanvendelse.

Ifølge Morten Bay Dahl kan omkring 95% af materialerne i de gamle vand- og varmemålere blive genanvendt.

”Det ville være spild af gode materialer, hvis vand- og varmemålerne blev smidt ud til metalskrot. Derfor er vi meget glade for, at både Bo/Skole/Job og Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse vil være med til at løfte opgaven med de mange målere,” lyder det fra Morten Bay Dahl.

Eleverne ses bagfra, mens de arbejder med at adskille målerne Dan, Oliver og Mathias arbejder ved hver deres station i værkstedet på genbrugspladsen på Tietgensvej 7.

En økonomisk gulerod

Når materialerne skal afsættes til genanvendelse, deles Silkeborg Forsyning, Bo/Skole/Job og Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse om prisen for materialerne.

Hos Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse er borgerne ikke aflønnet, men opgaven indgår som en del af deres tilbud. Eleverne hos Bo/Skole/Job får en fælles løn i deres praktik. 

”Eleverne er glade for, at der er en gulerod i deres arbejde. Det giver dem en følelse af ejerskab i projektet. Pengene, som de tjener, går blandt andet til tilskud til en skiferie eller en tur i Djurs Sommerland. Så de lærer, at de får noget ud af at yde en arbejdsindsats,” forklarer Lene Lauritsen.

De unge mennesker løber ikke tør for arbejde foreløbig. Projektet med at udskifte de mange vand- og varmemålere løber helt frem til december 2024.