Silkeborg Forsyning lukker Grauballe ind i varmen

18. juni 2021

Silkeborg Forsyning udvider fjernvarmenettet og vandforsyningen til Grauballe-området, hvor et nyt boligområde i byens sydlige ende i første omgang får glæde af klimavenlig, fremtidssikret fjernvarme og rent drikkevand fra Silkeborg.

Nu kommer fjernvarmen Grauballe. Silkeborg Forsyning er netop gået i gang med at lægge fjernvarmeledninger til Grauballe. Samtidig kommer der også ledninger til drikkevand i jorden.

VILS Entreprenøren, der er entreprenør for Silkeborg Forsyning, begyndte gravearbejdet tirsdag den 15. juni, og sidst på året kan beboerne i et nyt boligområde i Grauballe åbne for radiatoren og det varme vand.

Grauballe får i dag vand fra Grauballe Vandværk, og det fortsætter. Men fremover kan Silkeborg Forsyning også levere rent drikkevand til Grauballe i en ny vandledning, der bliver lagt i jorden samtidig med fjernvarmeledningerne. De nye vandledninger sikrer vandforsyningen til Grauballes nye bydel.

Silkeborg Forsyning skal i første omgang forsyne 109 nye boliger, som opføres i Grauballes sydøstlige udkant ved Søndre Grauballevej og Jernaldervej, med fjernvarme og drikkevand.

Direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup, byder beboerne i Grauballe varmt velkommen til fællesskabet:

”Fjernvarme er en klimavenlig, komfortabel og konkurrencedygtig varmekilde, som kunderne er fælles om. Jeg er glad for, at vi nu kan invitere det første boligområde i Grauballe ind i varmen. Samtidig styrker vi forsyningssikkerheden for drikkevand. Det er meget positivt,” siger han.

Potentiale for fjernvarme til hele Grauballe og Eriksborg

For fjernvarmepotentialet er nemlig meget større end de første 109 boliger. Grauballe er i dag primært forsynet med naturgas, men med fjernvarmens indtog i den sydøstlige ende af byen, kan det blive relevant for mange beboere at skifte til fjernvarme.

Silkeborg Forsyning undersøger i øjeblikket grundlaget og potentialet i et projekt, der skal give beboerne en attraktiv mulighed for at skifte til fjernvarme.

Fjernvarme er både billig for forbrugeren og bedre for klimaet end naturgas.  Med projektet kan den første etape af den nye bydel Eriksborg, mellem Gødvad og Grauballe, også få fremtidssikret, grøn fjernvarme.

”Vi tænker langsigtet i Silkeborg Forsyning. Med projektet sikrer vi, at vi kan forsyne hele Grauballe med fjernvarme. Samtidig understøtter vi Silkeborg Kommunes planer med Eriksborg ved at tilbyde fjernvarme til første etape af projektet,” siger Jens Bastrup.

I første omgang skal potentialet regnes igennem for at sikre, at projektet er rentabelt. Hvis regnestykket ender positivt, skal Silkeborg Kommune derefter godkende, at fjernvarmen udbredes i Grauballe-området. Silkeborg Forsyning regner med, at økonomien er kortlagt i løbet af efteråret.

Sådan kommer fjernvarmen og vandet til Grauballe

VILS Entreprenøren er gået jorden, og arbejdet består primært i at grave ledninger ned fra det eksisterende ledningsnet lige nord for rundkørslen ved Nørreskov Bakke/Eriksborg Allé og til Grauballe. Det er en strækning på omkring 2,8 kilometer.

Ledningerne bliver gravet ned langs Nørreskov Bakke, Eriksborgvej og frem til Søndre Grauballevej. Entreprenøren begynder arbejdet inde fra rundkørslen og bevæger sig ud mod Grauballe. 

Projektet kan ikke helt undgå at genere trafikken, fortæller projektleder i Silkeborg Forsyning Kim Bo Almskou. Men det er i den første månedstid, at trafikken bliver generet mest.

” Vi gør vores bedste, for at projektet bliver gennemført med så få gener som muligt. Når vi er ude af Silkeborg, vil ledningerne ligge i markareal, og derefter vil der kun være få gener for trafikken,” siger han.

Silkeborg Forsyning forventer, at ledningerne er lagt i jorden til november.

Arbejdet med at svejse ledningerne sammen er gået igang. 

 

Entreprenøren gik i jorden ved rundkørslen ved Nørreskov Bakke/Eriksborg Allé og arbejder sig ud mod Grauballe.