VELBESØGT INFORMATIONSMØDE OM FJERNVARME: DET SPURGTE BORGERNE OM

06. maj 2024

Torsdag den 2. maj mødte borgere fra Resenbro og Skærbæk talstærkt op til Silkeborg Forsynings informationsmøde om fjernvarmeprojektet i deres område. Tilmelding, priser og teknik var nogle af de emner, som borgerne havde særlig stor interesse for.

Godt 200 personer mødte torsdag aften op i Resenbrohallen for at blive klogere på fjernvarme.

En nysgerrighed efter fjernvarme fik torsdag den 2. maj omkring 200 personer til at tilbringe deres aften i Resenbro Hallen til informationsmøde. Her mødtes de med Silkeborg Forsynings varme-eksperter, som stod klar til at fortælle om fjernvarmeprojektet i Resenbro og Skærbæk.

Borgerne blev bl.a. klogere på projektets kampagnetilbud, tilmelding, økonomi og teknik. Efter oplægget var der rig mulighed for at få en uddybende snak ved standene, hvor eksperter i forskellige emner stod klar til at hjælpe.

Læs mere om fjernvarmeprojektet i Resenbro og Skærbæk og tilmeld dig her.

 

Det spurgte borgerne om

De fremmødte udviste stor interesse for fjernvarme og stillede mange gode spørgsmål. Nedenfor kan du finde svarene på de mest stillede spørgsmål fra hver af de fire stande.

 

Tilmelding

For at tilmelde dig fjernvarme, er det nødvendigt at bruge MitID to gange pr. kontrakt, så dine personoplysninger beskyttes. Hvis du lejer eller køber dit anlæg hos Silkeborg Forsyning, skal du underskrive to kontakter (en til tilmeldingen og en til fjernvarmeanlægget). Køber du anlæg og installation ved egen VVS’er, skal du kun underskrive én kontrakt (tilmeldingskontrakten).

Nej, det er ikke nok kun at udfylde tilmeldingen på hjemmesiden. Når du på hjemmesiden har tilmeldt dig fjernvarme (trin 1) og bestilt dit fjernvarmeanlæg (trin 2), vil du modtage to mails (en fra hvert trin). I disse mails er der links til at underskrive kontrakterne. Når begge kontrakterne er underskrevet, er du færdig med tilmeldingen. 

Tilbud og økonomi

Nej, du kan sagtens tilmelde dig, før du har taget stilling til, om du vil leje eller købe dit anlæg. Når du skal vælge, om du helst vil leje eller købe dit anlæg, bør din beslutning afspejle dine personlige præferencer. Vi anbefaler at få en fagmand på screeningsbesøg, hvis du vil rådgives i, hvad der passer bedst til din situation. 

Som en del af dine faste omkostninger til fjernvarmen, vil du årligt skulle betale et effektbidrag, som afhænger af størrelsen på dit hus (19 kroner pr. kvadratmeter, 2024-priser). Vi tager udgangspunkt i BBR oplysninger. Bidraget dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg, så der er kapacitet nok til at varme alle tilknyttede huse op. Hermed er det ikke muligt at sænke dit effektbidrag, da vi skal kunne garantere en stabil forsyningssikkerhed.

Brug vores onlineberegner til at få en indikation af, hvad det koster for dig at have fjernvarme.

Anlæg og teknik

Når dit fjernvarmeanlæg har fordelt det varme vand fra varmeværket i din bolig, vil det blive ført tilbage til varmeværket med en lavere temperatur. Er denne returtemperatur under 33°C, bliver din regning billigere. Din returtemperatur bliver indregnet i din varmeregning med det såkaldte incitamentsbidrag. Hvis du har en lav returtemperatur, og dermed god udnyttelse af fjernvarmevandet, får du en rabat på varmeregningen. Har du en høj returtemperatur, får du et mindre tillæg på din regning.

Mens man ved fjernvarme kan se den dårlige fyringsøkonomi direkte på sin regning, går det mere under radaren ved gas- og oliekedler. Her kan det til gengæld ses i form af et højere brændselsforbrug.

På samme måde er et-strengsanlæg heller ikke dyrere ved fjernvarme sammenlignet med gas- og oliekedler. Køber eller lejer du dit fjernvarmeanlæg fra Silkeborg Forsyning, er der monteret en vejrkompensering, som i begge tilfælde kan forbedre fyringsøkonomien.

Du kan tjekke, om din returtemperatur er for høj, ved at mærke på returrøret på dine radiatorer. Er de lune eller varme, vil du nok komme til at betale et incitamentsbidrag. For at undgå dette kan du eksempelvis åbne alle radiatorer i ét rum på svag varme fremfor at åbne én på høj varme. Find flere gode råd på denne side.

Der skal altid foretages en trykprøvning af husinstallationen, så vi er sikre på, at den holder. Sørg derfor for at booke et screeningsbesøg, så vi kan vurdere dit anlæg. Vores erfaring er, at det er de færreste centralvarmeanlæg, der ikke kan holde til fjernvarmetrykket.

Hvis det vurderes, at dit anlæg ikke kan holde til trykket, kan der i stedet opsættes en fjernvarmeunit, hvor fjernvarmvandet er fysisk adskilt fra centralvarmeanlægget med en varmeveksler (et indirekte anlæg). Denne løsning er også tilbudt i Unit⁺-aftalen eller ved køb af fjernvarmeunitten som et engangstillæg på 3.000 kr. 

Klima og produktion

Naturgassen er fortsat det dominerende brændsel i vores fjernvarmeproduktion. Men det er snart fortid. Vi udfaser løbende naturgassen med andre teknologier.

Solparken, der blev sat i drift i slutningen af 2016, dækker fx 20 procent af varmebehovet i Silkeborg. Det nye røggaskøleanlæg, der blev sat i drift i 2019, udnytter varmen i røggassen fra kraftværket mere effektivt og udnytter dermed energien i naturgassen meget bedre end tidligere.

I slutningen af 2024/starten af 2025 idriftsætter vi også et varmepumpeanlæg og et biomasseanlæg, der bl.a. bruger borgernes haveaffald som brændsel. Vi kan derfor centralt omstille store byområder til en mere miljørigtig varmeforsyning. Når disse anlæg sættes i drift, har vi reduceret vores CO2-udledning fra fjernvarmeproduktionen med over 80% sammenlignet med udledningen i 2016.

Læs mere om, hvordan vi producerer grøn fjernvarme.

Snart vil det nye biomasseanlæg levere fjernvarme til Silkeborg Forsynings fjernvarmenet. Anlægget er specielt designet til afbrænding af have-park brændsel, som vil være det primære brændsel. I det omfang det måtte vise sig nødvendigt, vil have-park-brændslet blive suppleret med certificeret lokal træflis.

Begge dele har et langt mindre CO2-aftryk end traditionelle fossile brændsler som kul, naturgas og olie. Ved at bruge certificeret træflis støttes den bæredygtige skovforvaltning i produktionsskovene. Her stilles der særlige krav til genplantning, økosystemer, biodiversitet og CO2-regnskab. Ved bæredygtig, certificeret skovforvaltning bevares skovene, så deres størrelse som minimum bevares år efter år.

Se en optaget version af informationsmødet

Dem, der hverken havde mulighed for møde op i Resenbro Hallen eller se med live, kan i stedet finde en optaget version af oplægget her. 

 

Download præsentationsmaterialet

Se præsentationsmaterialet fra informationsmødet og bliv klogere på fjernvarmeprojektet i Resenbro og Skærbæk.