De to nye forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer for vandselskaberne er fundet

05. januar 2022

Vælgerne har talt og valgt Max Halkjær og Tommy Nielsen ind i bestyrelsen for Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S.

Ved midnat den 27. december sluttede valget til bestyrelsen for Silkeborg Forsynings vandselskaber. Valget blev skudt i gang den 13. december og i alt 655 forbrugere stemte til valget.  Med 159 stemmer til Max Halkjær og 144 stemmer til Tommy Nielsen blev det dem, forbrugerne har peget på som bestyrelsesmedlemmer de næste fire år  i bestyrelsen for Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S.
 
Direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup, ønsker de nye medlemmer af bestyrelsen tillykke og velkommen:

”Det glæder mig, at forbrugerne ud fra et stærkt felt på syv dedikerede kandidater nu har valgt to nye bestyrelsesmedlemmer. Max og Tommy kommer tilsammen med både stor faglig indsigt og erfaring i vandområdet, et stort engagement og et anderledes syn på forsyningsverdenen. Det bliver spændende. Jeg byder dem velkommen, og glæder mig til samarbejdet med dem og med resten af den nye bestyrelse,” siger han.

Der udpeges også fire suppleanter for de to bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er Jan Trangbæk-Gavnholt, Vagn Larsen, Gorm Falsig Pedersen og Anders Krogager.

Vigtige opgaver for den nye bestyrelse

Den nye bestyrelse kan se frem til nogle spændende opgaver, hvor udvikling af vandområdet har flere vigtige emner. Der vil være gennemførelse af strategier og planer inden for vand, spildevand, miljø- og klimaområdet. Særligt klimatilpasning, beskyttelse af grundvandet, vandsamarbejde og nyt renseanlæg, udvikling af virksomheden generelt og klima kommer i fokus, fortæller Jens Bastrup.

”Der er et stigende fokus fra vores interessenter på at bevare det rene drikkevand og det gode vandmiljø samt håndtere udfordringerne klimaet giver. Det bliver stadig vigtigere emner, som bestyrelsen kommer til at arbejde strategisk med,” siger han.

Men den helt store ting på to do-listen de kommende år bliver det nye centralrenseanlæg.
 
”Vi mangler stadig en politisk beslutning om placeringen af anlægget, som vi har brug for, kommer snarest muligt. Når den er taget, starter det spændende arbejde med at udføre alle de gode, miljørigtige løsninger, som vi glæder os til at komme i gang med. Og her spiller bestyrelsen en vigtig rolle,” siger Jens Bastrup.

De nye forbrugerrepræsentanter tiltræder officielt som bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen sidst i maj-måned sammen med resten af den nye bestyrelse for Silkeborg Forsyning. 

Stemmerne fordelte sig således

Se eller gense valgvideoerne med Max og Tommy