Der er ikke PFAS i drikkevandet fra Silkeborg Forsyning

17. august 2022

Hen over sommeren har der været et stort fokus på såkaldt PFAS i drikkevandet i Danmark med mange historier i medierne.

Det får naturligvis en del til at overveje, hvordan det står til med deres drikkevand. Vi kan fortælle, at der ikke er PFAS i drikkevand, der bliver leveret fra Silkeborg Forsyning.

Drikkevandet fra Silkeborg Forsyning er noget af det bedste og blødeste vand i landet - og alle kan trygt drikke det.

Silkeborg Forsyning tester løbende for PFAS og for en lang række andre fremmede stoffer i drikkevandet.

Tests foretages af eksterne eksperter og bliver efterfølgende analyseret på akkrediterede laboratorier. Resultaterne viser, at drikkevandet ikke indeholder spor af PFAS.

Spor af PFAS i vand fra to boringer, men ikke i drikkevandet

I november 2021 og januar 2022 har Silkeborg Forsyning fået undersøgt alle igangværende 11 vandindvindingsboringer for PFAS. Her fandt vi PFAS i to boringer fra Nordskoven. I begge tilfælde omkring 10 gange under den tilladte grænseværdi for drikkevand, hvilket er en meget lav koncentration.

Men fundet af PFAS kunne ikke spores videre i det drikkevand, som bliver leveret videre til kunderne. Det blev kun fundet i det såkaldte råvand fra boringerne. 

Omfattende testsystem sikrer rent drikkevand

I samarbejde med eksterne analyseeksperter er Silkeborg Forsyning i fuld gang med at finde eventuelle kilder til PFAS-forureningen i de to boringer. Herunder om den ekstremt lave koncentration skyldes en afsmitning fra selve prøvetagningsudstyret. Silkeborg Forsyning har valgt at intensivere overvågningen af PFAS i de berørte boringer. Resultatet fra omprøver af de to boringer forventes medio september 2022.

Hos Silkeborg Forsyning analyserer vi ekstraordinært grundigt vandkvaliteten til sikkerhed for kunderne. Vi analyserer løbende for mere end 100 kemiske stoffer i vores drikkevandsboringer. Ligeledes analyseres drikkevandet, når det forlader vandværkerne på vej ud til forbrugerne.

Alle aktive indvindingsboringer analyseres som minimum hvert tredje år. Ved fund af pesticider eller andre uønskede stoffer øges prøvetagningsfrekvensen. Drikkevandet, som sendes ud af vandværkerne, analyseres derimod altid to gange årligt. Derfor kan alle vores vandkunder trygt drikke deres postevand.

Fakta: Hvad er PFAS?

  • PFAS står for: Per- og Polyflourerede Alkyl Forbindelser og omfatter flere tusinde stoffer.
  • Betegnes ofte som et evighedskemikalie, da det nedbrydes meget langsomt i naturen.
  • Stofferne har fundet bred anvendelse i alt fra regntøj, til stegepander og brandskum.
  • PFAS er sundhedsskadeligt for mennesker, så der er meget strenge grænseværdier.