Den nye bestyrelse for Silkeborg Forsyning er trådt til

03. juni 2022

Den 31. maj afholdt Silkeborg Forsyning generalforsamling. Generalforsamlingen markerede denne gang et stort skifte, da den nye bestyrelse for Silkeborg Forsyning officielt trådte til.

Administrerende direktør, Jens Bastrup og ny bestyrelsesformand, Søren Kristensen. 

Administrerende direktør, Jens Bastrup og ny bestyrelsesformand, Søren Kristensen.

Der var ikke kun udskiftning blandt bestyrelsens medlemmer, for også på formandsposten kommer der nye, men stadig velkendte kræfter til. Søren Kristensen rykker hen forenden af mødebordet og overtager formandsstolen fra Jarl Gorridsen, der efter fire år på posten har valgt at træde ud af politik. Ny næstformand bliver Lars Hedegaard.

Nye og rutinerede kræfter skaber stærkt hold

Samlet set er der tre gengangere og seks nye medlemmer af bestyrelsen for Silkeborg Forsyning. Ud træder Jarl Gorridsen, Harry Elvig Madsen, Lars Faarup, Knud Sloth, Jens Østergaard Jørgensen (medarbejdervalgt) samt Ulrik Kragelund og Palle Stokvad Jensen, der var de tidligere forbrugervalgte repræsentanter fra vandselskaberne.

Direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup, sender en stor tak til den tidligere bestyrelse og de afgående medlemmer for en stor og vigtig indsats igennem de sidste fire år:

”I har været med til at starte en rejse for Silkeborg Forsyning, hvor vi gennem en realisering af ejerstrategien og et godt samarbejde med Silkeborg Kommune har sat en ny retning for Silkeborg Forsyning. I har skabt en god synergi mellem os og kommunen. Det vil borgerne i kommunen få stor glæde af. Tak for jeres store indsats,” siger han.

Jens Bastrup byder den nye bestyrelse velkommen og glæder sig over, at nye og gamle kræfter skaber et stærkt hold:

”Den nye bestyrelse består af både friske og rutinerede kræfter. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet fremover. Vi har store opgaver på vej, ikke mindst den velkendte om realisering af det nye centralrenseanlæg og udvikling af vandforsyningen med samarbejde om grundvandsbeskyttelse. Og så har vi det meget omtalte med afvikling af naturgassen med konvertering og udbredelsen af fjernvarmen i kommunen og deraf reduktion af CO2-påvirkningen, og den strategiske energiplanlægning og mulige strategiske samarbejder. Meget sker der også i affaldsbranchen med 10 fraktioner. Generelt skal der ske en realisering af sektorplaner på vand, spildevand og affaldsområdet, så vi ser ind i en spændende bestyrelsesperiode, der virkelig kan ændre forsynings-landkortet i Silkeborg Kommune,” siger han.

Den nye bestyrelse

Generalforsamlingsudpegede medlemmer.

Medarbejdervalgte medlemmer.

Forbrugervalgte medlemmer fra vandselskaberne.

Søren Kristensen, formand

Rune R. Andreasen

Max Halkjær

Lars Hedegaard, næstformand

Claus B. Mikkelsen

Tommy Nielsen

Martin Jakobsen

 

 

Kathrine Maria Frøhlich

 

 

Michael K. Søndergaard

 

 

 

Søren Kristensen: Forsyning med mening hos kunderne

Den nye bestyrelsesformand, Søren Kristensen, ser frem til en travl periode for Silkeborg Forsyning med mange store indsatser, der kommer til at gøre en forskel for borgerne i kommunen, for miljøet og for klimaet:

”Vi skal i gang med det nye renseanlæg, der er en meget stor investering på 500 – 600 millioner kroner. Hele Silkeborg Kommune skal sortere affald på en ny måde, hvor endnu mere affald skal genanvendes. Og så har vi en meget vigtig opgave med at udfase naturgas i fjernvarmen frem mod 2030. På nuværende tidspunkt udgør naturgas 70% af fjernvarmen, men vi skal meget længere ned”, siger han.


Ambitionerne er klare. Silkeborg skal være en kommune, der genanvender mere, får endnu renere vand i søer og vandløb og et klimaneutralt fjernvarmesystem, der giver endnu flere borgere glæden af en stabil, grøn og komfortabel varmeforsyning.

Som bestyrelsesformand kommer Søren Kristensen til at arbejde med tre sigtelinjer i de store ambitioner:

”Jeg er meget fokuseret på forsyningssikkerhed, ejerskab og fleksibilitet. Og det gælder på alle forsyningsområder. Driften skal være i orden, og Silkeborg Forsyning skal levere sikker forsyning, der giver mening hos kunderne, så vi har opbakning til vores store indsatser,” fortæller han og uddyber:

”For eksempel inden for fjernvarme er det rigtig vigtigt, at vi har fleksible måder at producere varmen på, så vi ikke bliver for afhængige af en bestemt type brændsel. Dermed er vi bedre rustet, når energimarkedet oplever store udsving. Det er udsving, som vi desværre kommer til leve med i lang tid fremover,” vurderer han.

Det er vigtigt for Søren Kristensen, at Silkeborg Forsyning har kundernes opbakning:

”Det skal give mening og ejerskab for den enkelte. Vi skal derfor være tæt på kunderne, sætte os i deres sted og have fokus på god og målrettet kommunikation, når vi f.eks. ruller den nye affaldsløsning ud,” siger han.

Samarbejde, innovation og attraktiv arbejdsplads

Søren Kristensen har også øje på andre tre vigtige indsatsområder, fortæller han.

”Vi skal fortsætte det gode samarbejde med Silkeborg Kommune, som den tidligere bestyrelse har lagt grundstenene til. Vi skal arbejde innovativt med nye løsninger og invitere spændende samarbejdspartnere ind, når vi skal udvikle os. Og vi skal kommunikere, den forskel, vi gør. På den måde sikrer vi også en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel, der kan fastholde og tiltrække nye medarbejdere.”

Jarl Gorridsen: Fire år var for lidt

Den afgående formand, Jarl Gorridsen, ser tilbage på en bestyrelsesperiode, hvor store forandringer i Silkeborg Forsyning blev sat i gang, men endnu ikke er afsluttet. Og det ville han gerne have været med til:

”At sidde i bestyrelsen for Silkeborg Forsyning har været et spændende og vigtigt arbejde, som jeg faktisk ønskede ikke sluttede nu,” understreger han.

Jarl Gorridsen kan ikke fortsætte i bestyrelsen, da han træder ud af politik. Og fordi de to medlemmer, der udpeget af Silkeborg Kommune uden for byrådet, fortsætter i bestyrelsen.

”Jeg ville i bund og grund gerne have fortsat, men det var desværre ikke muligt her i Silkeborg Kommune,” siger han.

Store forandringer

Jarl Gorridsen peger på, at Silkeborg Forsyning har igangsat nogle spændende forandringsprocesser i de sidste fire år. Forandringsprocesser, der ifølge ham går i to spor: Det forsyningsfaglige og det organisatoriske og kulturelle.

De store forsyningsfaglige indsatser og processer har været at få begyndt den kæmpe opgave, det er at omstille fjernvarmen til CO2-neutral produktion. En indsats, der ifølge Jarl ikke kun kræver store investeringer, men også innovation og dygtighed.

Den anden store indsats har været at finde en placering til det nye centralrenseanlæg og udarbejde selve projektet. Og den sidste indsats har været at blive klar til at implementere den nye affaldssortering i hele kommunen.

”Jeg ville rigtig gerne have fulgt de projekter længere. Der er blevet arbejdet seriøst og målrettet i Silkeborg Forsyning med alle tre ting, men der har været en uheldig politisk proces omkring placeringen af centralrenseanlægget. Det kan sætte vores rene vand under pres, at der ikke har været politisk vilje til at tage en beslutning om placeringen af et nyt centralrenseanlæg. Det nye byråd skal se at komme videre,” siger Jarl Gorridsen.

Silkeborg Forsyning og omverdenen

Den organisatoriske og kulturelle forandringsproces, som Jarl Gorridsen henviser til, handler om, hvordan Silkeborg Forsyning er gået fra en virksomhed, der har et meget stort fokus på drift til også at have fokus på innovation, udvikling, samarbejde, kommunikation og netværk.

”Silkeborg Forsyning skal være en samarbejdende og udviklende organisation, der er opsøgende og konstruktiv over for, hvor man kan gøre en forskel. Vi skal ind i motorrummet i kommunens planafdeling og arbejde langt mere projektorienteret. Være modige og turde tage chancer. Vi skal kende de store entreprenørers og bygherrers planer for proaktivt at kunne tilbyde vores ekspertise, så vi sammen med forskellige parter får lavet de bedste forsyningsløsninger for kunderne. Silkeborg Forsyning er kommet rigtig godt fra land i den proces, men det er også en stor forandring, der tager tid,” siger Jarl Gorridsen.

Og det handler også om synlighed og kommunikation, understreger han.

”Silkeborg Forsyning skal være kendt og respekteret for alt det gode, som vi leverer til kunderne og kommunen hver dag. Vi står for en helt afgørende del af vores infrastruktur, som rigtig mange tager for givet. Så der er nok at se til for den nye bestyrelse,” slutter Jarl.  

Den nye bestyrelse skal sætte sig ind i mange områder, så der planlægges et onboarding forløb, der også skal sikre, at bestyrelsesmedlemmerne lærer hinanden bedre at kende.