Regning og betaling

Årsaflæsning - 31. december.

Fjernaflæste vand- og varmemålere aflæses automatisk den 31/12 ved midnatstid. Øvrige målere aflæses manuelt af kunden selv. Hvis årsaflæsningen ikke modtages rettidig fremsendes et rykkerkort og der pålægges et rykkergebyr.

Aflæsningskort udsendes digitalt, via mail hvis det er muligt, ellers via E-boks. Er det ikke muligt at sende digitalt, så sender vi et aflæsningskort medio december måned.

Du kan se din regning, hvis du logger ind på MinForsyning med NemId eller email og adgangskode.

Du finder din aktiveringskode på din seneste faktura, du er også velkommen til at kontakte os på 8920 6400 for at få koden oplyst.

Årsopgørelsen udsendes i januar måned til betaling 10. februar.

Hvis dine målere er fjernaflæste, så aflæses de automatisk den 31/12 ved midnatstid.

Hvis du modtager et aflæsningskort, skal du altid aflæse måleren og indsende aflæsningen evt. via telefon eller web.

Se dine årsopgørelser og forbrugsvisning i Din forsyning. 

Gå til MinForsyning

Hvert år udsendes tre acontorater. Første rate er sammen med årsafregningen - her modregnes eventuelt tilgodehavende.

Rater

Betalingsdato

Årsafregning og 1. aconto 

10. februar 

2. aconto 

10. maj 

3. aconto 

10. september

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter efter udlånsrenten + 8 % p.a. fra forfaldsdagen.

Ved udskrivning af rykkerskrivelser tillægges et gebyr på kr. 100,00.

Er det ikke er muligt at betale den fremsendte regning, skal kundeservice kontaktes på telefon 8920 6400 inden betalingsfristen. Hvis der indgås en afdragsordning tillægges et gebyr på kr. 100,00 pr. aftale.

Beløb under 25,- kr. opkræves ikke.

Betalingsservice
Hvis du er tilmeldt, vil vi altid udbetale hertil. Når du fraflytter en adresse bør du afvente med at afmelde til du har modtaget flytteafregningen og en evt. udbetaling.

NemKonto
For at vi kan udbetale til NemKonto skal vi bruge dit cpr.nr., som du kan give samtykke til via en samtykkeerklæring. Der kan gå op til fire hverdage fra overførselsdatoen inden udbetalingen fremgår på din konto.

Kontonummer
Såfremt du ikke ønsker de ovenstående løsninger, så er det muligt, at sende dit kontonummer via mail@silkeborgforsyning.dk , hvori du oplyser, reg.nr. og kontonummer, samt navn og adressen udbetalingen vedrører.

Beløb under 25,- kr. udbetales ikke.

Ved tilmelding til betalingsservice, skal der ikke betales administrationsomkostninger på 50,00 kr./ faktura.

Tilmeld dig her:
 

Du finder kundenr på girokortet = Kunr. (starter altid med 021)

Hvis du ikke har et girokort, så tilføjes 021 foran og  00 efter kundenummeret.

I forbindelse med et ejer/lejer-skifte skal evt. målere aflæses og oplyses os her på siden eller på telefon 8920 6400.

På ejendomme med bi-målere er det udlejer selv, der administrerer flytteafregningerne på de relevante bi-målere. Hovedmåleren afregnes via os.

Hvis vi kender din e-mail adresse, så tilmeldes du som udgangspunkt "Besked via e-mail", hvilket betyder at du modtager aflæsningskort og fakturaer direkte i din indbakke. Du kan rette e-mail tilmeldingen under "MinForsyning".

Du kan også selv tilmelde dig:

Log ind og tilmeld dig på siden.

  • Når du er tilmeldt Besked om aflæsning via e-mail, modtager du ikke noget aflæsningskort.
  • Når du er tilmeldt Besked om nye regninger via e-mail, så modtager du ikke længere regninger i papirform.

Hvis du er tilmeldt eBoks

Hvis du er tilmeldt eBoks og har givet samtykke til at vi må benytte dit personnummer, så modtager du stadig aflæsningskort og fakturaer i eBoks – hvis du i stedet ønsker at benytte Besked via e-mail, skal du afmelde eBoks på www.eboks.dk og tilmelde dig under Dine oplysninger.

Hvis der afregnes én eller flere af følgende forbrugsarter: vand, varme eller spildevand, så kan den grafiske forbrugsudvikling følges under "MinForsyning", hvor der logges ind med NemId.

Har du ikke adgang til internettet, kontakt Silkeborg Forsyning på 8920 6400 for at få forbrugsudviklingen tilsendt.

Har du haft et stort vandforbrug på grund af en lækage fra en skjult installation. Så har du mulighed for at få en del refunderet hvis vandspildet er over 300 m³.

Ansøg om refusion