Produktionsanlæg

Kraftvarmeværket producerer strøm og leverer varme til alle kunderne.

 • Danmarks største decentrale naturgasfyret kraftvarmeværk
 • Idriftsat december 1995
 • El-kapacitet 108 MW
 • Varmekapacitet: ca. 175 MW (inkl. gas- og elkedel på adressen)
 • Brændsel: Naturgas
 • Teknologi: 1 stk. dampturbine samt 2 stk. flyafledte gasturbiner (en Boeing 747 har 4 stk.)

Når der produceres (for)meget el fra vindmøller, så udnytter vi det ved at opvarme en meget stor el-kedel

 • Opstillet på Silkeborg Kraftvarmeværk
 • Idriftsat i 4. kvartal 2015
 • Effekt: 30 MW (svare til ca. 15.000 standard køkken elkedler)
 • Producerer varme når vindmøllerne producerer (for) meget strøm

20 % af fjernvarmen kommer direkte fra solen.

Læs mere om solvarme og solvarmeanlægget

Vi har tre varmecentraler/-værker fordelt rundt omkring i byen. Disse værker fungere som backup til vores normale produktion. Dermed kan vi sikre varmeforsyningen i tilfælde af ledningsarbejde og driftsstop på vores normale produktionsanlæg ​

Hostrupsgade 

 • Bygget i 1953
 • 4 stk. gaskedler
 • 4 stk. oliekedler
 • Samlet produktionskapacitet ca. 63 MW

Kejlstrupvej 

 • Etableret i 1964
 • 2 stk. gaskedler
 • 5 stk. oliekedler
 • Samlet produktionskapacitet ca. 93 MW

Arendalsvej 

 • Overtaget i 1986 men oprindelig bygget af boligforeningen til at forsyne boligforeningens bygninger omring arendalsvej
 • 2 stk. gaskedler hvoraf en også kan skifte over til olie
 • Samlet produktionskapacitet ca. 7 MW

Silkeborg Fjernvarmes historie

Gennem 50 år (1953 - 2003)

I 2017 opførte vi verdens største solvarmeanlæg for at sikre billig og grøn varme i fremtiden.