Klagevejledning

Hvis du som kunde ved Silkeborg Forsyning ikke er tilfreds med din regning eller de leverancer, du modtager, har du forskellige muligheder for at klage.

I første omgang kan du klage til vores kundeservice eller til den enkelte virksomhed. Ofte er der nemlig tale om en fejl eller misforståelse, som uden videre kan opklares.

Kundeservice og de enkelte virksomheder træffes på tlf. 8920 6400 eller mail@silkeborgforsyning.dk.

Kan sagen ikke klares på den måde, kan du gå et skridt videre. Se hvordan under hver forysningsart herunder. 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk.  

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere på www.forbrug.dk.

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun vil give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  4171 5000
post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk.

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage. Du kan også bruge dette direkte link.

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis du får medhold i klagen, får du gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Ankenævnet på Energiområdet.

Vær opmærksom på at Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.forsyningstilsynet.dk og www.ekn.dk.

Du har også mulighed for at klage gennem EU-Kommissionens online-klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive din klage via linket herunder, og vælger du at indgive din klage her, skal du angive fjernvarmeselskabets mailadresse, som er mail@silkeborgforsyning.dk.

Klik her for at indgive din klage via EU-Kommissionens online-klageportal.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen til Silkeborg Kommune,  Team Energi og Ressourcer, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Telefon 89701421 eller mail affald@silkeborg.dk.