Årsaflæsning

Hvis du har modtaget et aflæsningskort, skal du altid aflæse din måler manuelt.
Du kan aflevere din aflæsning på én af følgende måder:

  • Via minForsyning
  • Hvis du er digitalt fritaget kan du:
    • Ringe på telefon på 3341 2331 og følg vejledningen
    • Du kan udfylde aflæsningskortet og sende det (husk porto), eller aflevere det fysisk hos Silkeborg Forsyning 

Sidste frist for rettidig aflæsning er tirsdag den 3. januar 2023.

Fjernaflæste målere

Fjernvarmemålere med tilhørende vandmåler er typisk fjernaflæste, de aflæses derfor automatisk den 31/12 ved midnat.

Læs mere her: Regning og betaling