Årsaflæsning

Hvis du har modtaget et aflæsningskort, skal du altid aflæse din måler manuelt. Du skal aflevere din aflæsning via MinForsyning, via telefon på 3341 2331 eller du kan udfylde aflæsningskortet og sende det (husk porto).

Sidste frist for rettidig aflæsning er tirsdag den 4. januar 2022.

Du skal muligvis bruge dit kundenummer og din aktiveringskode som du finder på din seneste faktura eller PBS-opkrævning.

OBS: Aktiveringskoden hed på de tidligere opkrævninger Adgangskode - det er denne kode der skal bruges første gang man logger på selvbetjeningen.

Gå til MinForsyning

Fjernaflæste målere

Fjernvarmemålere med tilhørende vandmåler er typisk fjernaflæste,  de aflæses derfor automatisk den 31/12-2021.

Læs mere om regning og betaling