×
Menu

Årsaflæsning 2019

Hvis du har modtaget et aflæsningskort, skal du altid aflæse din måler manuelt. Du skal aflevere din aflæsning via Din Forsyning, via telefon på 3341 2331 eller du kan udfylde aflæsningskortet og sende det (husk porto).

Sidste frist for rettidig aflæsning er fredag den 3. januar 2020..

Gå til Din Forsyning

Fjernaflæste målere

Fjernvarmemålere med tilhørende vandmåler er typisk fjernaflæste,  de aflæses derfor automatisk den 31/12-2019.

Læs mere om regning og betaling