VI GENANVENDER MERE, MEN PRODUCERER STADIG FOR MEGET AFFALD

17. oktober 2023

I Silkeborg Kommune er vi blandt landets bedste til at genanvende husholdningsaffald. Det viser Miljøstyrelsens nye affaldsstatistik. Selvom Danmark på landsplan generelt genanvender mere end før, har vi stadig ikke knækket koden til at mindske det enorme affaldsbjerg, vi producerer år efter år.

Vi producerer meget affald i Silkeborg Kommune, men vi er også en af de allerbedste til at genanvende det.

Det viser Miljøstyrelsens nyligt offentliggjorte affaldsstatistik.

Rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvor meget affald der er indsamlet i Danmark i perioden 2017-2021, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer.

I Silkeborg Kommune genanvendte vi 56 procent af alt det husholdningsaffald (eksklusive have- og byggeanlægsaffald), vi indsamlede i 2021. Det er en stigning på to procent fra året før.

Sammenlignet med genanvendelsesprocenten i landets resterende kommune er vi de femtebedste til at genanvende affaldet til nye produkter.

”Det er rigtig positivt, at vi ligger helt i toppen, når det kommer til at genanvende vores affald. Genanvendelse handler om at behandle affaldet, så vi kan bruge materialerne igen til fremstilling af samme produkt eller helt andre produkter. Sammen sparer vi på jordens begrænsede ressourcer, når vi sorterer og genanvender vores affald,” forklarer Carsten Zaar, chef for genbrug og affald i Silkeborg Forsyning.

Jern- og metalaffald fra en genbrugsplads i Silkeborg.

Alt for meget affald

12,4 mio. ton affald. Det er nemt at skrive, men svært at forstå.

Så stort et affaldsbjerg bygger Danmark hvert år. Og det bjerg er kun blevet større siden 2013.

Miljøstyrelsen forklarer det blandt andet med økonomisk vækst, øget aktivitet i bygge- og anlægsbranchen og befolkningstilvækst.

Bygge- anlægsbranchen er ansvarlig for 42 procent af al affald i 2021, mens husholdningsaffald står for 26 procent.

Resten af affaldsbjerget er fordelt mellem servicebranchen, herunder detailhandlen, industri, f.eks. fremstilling af fødevarer, og andet erhverv.

Hvis vi kigger på husholdningsaffald som kartoffelskrællerne, dåsen fra de flåede tomater og den gamle ugeavis, producerer en dansker 754 kilo affald om året.

I Silkeborg er det 521 kilo pr. indbygger, uden have- og byggeanlægsaffald, og det ligger desværre i den høje ende sammenlignet med de andre kommuner.

”Det bedste affald er det, du ikke producerer. Tallene taler desværre sit tydelige sprog, og vi producerer fortsat alt for meget affald i Danmark. I Silkeborg Forsyning arbejder vi aktivt med at fremme genbrug gennem f.eks. vores populære genbrugsbutik på Tietgensvej og genbrugsbyggemarkedet ved genbrugspladsen på Tandskov,” siger Carsten Zaar.

Genbrugsbutikken på Tietgensvej.

Det nytter at sortere affald

Borgerne i Silkeborg Kommune har i flere år haft førertrøjen på, når det gælder affaldssortering.

I 2017 startede Silkeborg Forsyning med at indsamle madaffald, hård plast, metal og glas. I 2022 blev affaldsbeholderne gjort klar til blød plast, mad- og drikkekartoner, og der kom en ny miljøkasse til farligt affald.

I år er det sidste piktogram med tekstilaffald blevet klistret på pap- og papirbeholderne, så der kan sorteres ødelagt tøj ved husstanden. Dermed er vi i mål med udrulningen af de 10 lovbestemte affaldsfraktioner.

”Nu handler det om at styrke borgernes mulighed for at sortere rigtigt i de 10 fraktioner, og samtidig ønsker vi også at arbejde mere effektivt med affaldsforebyggelse og affaldsminimering. Det er Silkeborgs årlige skraldefestival, Skraldival, et godt værktøj til. I år havde vi særligt fokus på tøjforbrug, og hvordan vi kan give liv til de gamle klude i stedet for at smide dem ud,” fortæller Carsten Zaar.

Lovgivning fra EU har lagt kimen til en mere ressourceeffektiv affaldshåndtering.

I 2035 skal 65 procent af vores husholdningsaffald genanvendes.

Hvis de nuværende forbrugsmønstre ikke ændres, vil vi fortsat opleve, at miljøet forringes, naturressourcerne udtømmes, og at affaldsproduktionen stiger, lyder det fra EU’s affaldsrammedirektiv.

Til årets Skraldival lærte vi børn og voksne at sy deres gamle tøj om til nye produkter.