VEDRØRENDE KONKURRENCESAG I SILKEBORG VARME A/S

24. april 2023

Silkeborg Varme A/S er med 49 elproducenter, herunder 46 kraftvarmeværker, under undersøgelse for et muligt brud på konkurrenceloven.

Sagen vedrører et samarbejde omkring selskabet Effekthandel ApS, som Silkeborg Varme A/S havde et samarbejde med i perioden januar 2020 til marts 2022. 

Silkeborg Varme A/S deltog i samarbejdet med en lille kapacitet, og det er kørt som en del af driften i Silkeborg Varme A/S.

Forbruger- og konkurrencestyrelsen meddelte 26. januar 2022 til deltagerne bag Effekthandel ApS, at samarbejdet muligvis har været et brud på konkurrenceloven. Dermed er alle 49 elproducenter genstand for undersøgelsen.

Da myndighedernes meddelelse blev forelagt administrerende direktør Jens Bastrup medio februar 2022, blev det besluttet straks at melde Silkeborg Varme A/S ud af selskabet Effekthandel ApS, og samarbejdet standsede.

Silkeborg Varme A/S har aldrig haft intention om ikke at overholde konkurrenceloven og samarbejder fuldt ud med myndighederne i sagen.