AFGØRELSE MEDFØRER IKKE TILBAGEBETALING

21. februar 2024

Forsyningstilsynet har godkendt, at afgørelsen om prisstigningen tilbage i november 2021 ikke medfører en efterregulering af fjernvarmeprisen.

 

Den 19. december 2023 afgjorde Forsyningstilsynet, at prisstigningen fra 475 til 670 kr. pr. MWh varme pr. den 1. november 2021 blev indført med for kort varsel.

Ifølge Forsyningstilsynet skulle fjernvarmekunderne have haft et varsel på tre måneder. Derfor kunne prisstigningen tidligst have effekt den 27. januar 2022.

 

Stigning var ikke nok til at dække omkostninger

Ud over stigningen i prisen fra november 2021 hævede Silkeborg Varme A/S varmeprisen yderligere to gange i 2022, da udgiften til naturgas blev ved med at stige. Begge gange blev varmeprisen hævet med de korrekte tre måneders varsel.

Men selvom Silkeborg Varme A/S over perioden hævede varmeprisen tre gange, var prisstigningerne alligevel ikke tilstrækkelige til at dække Silkeborg Varme A/S’ omkostninger til naturgas.

Det betød, at Silkeborg Varme A/S i 2022 samlet set kom til at lægge ud for de reelle omkostninger for at levere fjernvarme - og dermed realiserede et takstmæssigt underskud på 53 mio. kr.

Silkeborg Varme A/S har redegjort for omstændighederne overfor Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet har godkendt, at afgørelsen om prisstigningen tilbage i november 2021 ikke medfører en efterregulering af fjernvarmeprisen, idet fjernvarmeprisen i forhold til de faktiske omkostninger allerede i løbet af 2022 har været i forbrugernes favør med et tilsvarende beløb.

”Vi er glade for, at Forsyningstilsynet er enige I, at vi ikke skal til at lave en prisjustering nu vedrørende et forhold to år tilbage i tid, når der over perioden ikke er opkrævet for meget,” siger direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup. 

Selvom Silkeborg Varme A/S i 2022 havde et takstmæssigt underskud, så betyder det modsat ikke, at fjernvarmeprisen nu stiger på grund af det. Underskuddet er indhentet i løbet af 2023, hvilket har været en af årsagerne til, at fjernvarmeprisen har været fastholdt fra 2022 til 2023.

 

Vidste du at?

Silkeborg Varme A/S hvert år afleverer et revisorpåtegnet prisregnskab til Forsyningstilsynet. Prisregnskabet indeholder alle opkrævede indtægter og afholdte omkostninger vedrørende fjernvarmeaktiviteten.

Prisregnskabet viser, om der er balance mellem indtægter og omkostninger. En eventuel forskel indregnes i efterfølgende års priser, således at fjernvarmeaktiviteten ”hviler-i-sig-selv” og dermed hverken giver over-/eller underskud.

 

Fakta om Forsyningstilsynets afgørelse og priserne på fjernvarme

  • Afgørelsen vedrører ikke, om prisstigningen var nødvendig i forhold til Silkeborg Varme A/S' omkostninger, men alene om hvornår prisstigningen kunne gælde fra.
     
  • Ved udgangen af 2022 var der en samlet forskel mellem afholdte omkostninger til produktion og levering af fjernvarme og de opkrævede indtægter på 53 mio. kr.
     
  • Forskellen på 53 mio. kr. er langt større end den for tidligt gennemførte og opkrævede prisstigning i perioden den 1. november 2021 til den 27. januar 2022, der beløbsmæssigt udgjorde omkring 28 mio. kr. inkl. moms.