BESTYRELSEN FOR SILKEBORG FORSYNING: VI SER FREMAD

11. december 2023

To sager om Silkeborg Forsyning har fyldt meget i lokalmedierne og i den lokalpolitiske debat den seneste tid.

Først kom sagen med Dansk Kraftvarme Kapacitet (DKVK), hvor Silkeborg Forsynings datterselskab Silkeborg Varme A/S tabte omkring 70 millioner kroner på en forretningsmodel, hvor ingen havde taget højde for følgerne af de ekstremt stigende energipriser i efteråret og vinteren 2021/22.

Senere kom konkurrencesagen, hvor Silkeborg Varme A/S og 48 andre værker utilsigtet brød konkurrencelovgivningen gennem et meget begrænset samarbejde med virksomheden Effekthandel om salg af reservekapacitet til elmarkedet.

Det er to meget beklagelige sager, der har skabt uro omkring Silkeborg Forsyning, som desværre har skygget for fortællingen om det vigtige arbejde, som Silkeborg Forsyning er sat i verden for. Nemlig at levere klimavenlig fjernvarme og rent drikkevand og sørge for genanvendelse af affald og rensning af spildevand til glæde for forbrugerne.

DKVK-sagen er med den uafhængige advokatundersøgelse, der blev offentliggjort den 11. oktober 2023, afsluttet. Advokaten konkluderede, at der ikke kunne placeres et ledelsesansvar i sagen. Bestyrelsen har taget redegørelsen til efterretning og anser dermed sagen som et overstået kapitel.

Konkurrencesagen bør vurderes af Konkurrenceankenævnet

I konkurrencesagen har Konkurrencerådet afgjort, at Silkeborg Varme A/S har brudt konkurrenceloven sammen med en lang række andre værker fra fjernvarmesektoren. Senest er vi blevet oplyst om, at Konkurrencerådet nu har stævnet Silkeborg Varme A/S til Sø- og Handelsretten med henblik på bødeudstedelse.

Bestyrelsen har nu efter en grundig gennemgang af sagen og i dialog med juridiske rådgivere konkluderet, at sagen ønskes vurderet af Konkurrenceankenævnet. Det ønsker bestyrelsen fordi, at Silkeborg Varme A/S på ingen måde har haft til hensigt at overtræde konkurrenceloven. Desuden har Silkeborg Varme A/S kun modtaget ydelser fra Effekthandel i en begrænset periode og i et begrænset omfang. Silkeborg Varme A/S har tjent omkring 300.000 kroner på samarbejdet med Effekthandel. Et samarbejde, der blev standset i samme øjeblik, at Silkeborg Varme A/S modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens meddelelse om betænkeligheder.

At sagen skal for Konkurrenceankenævnet betyder, at den ikke kan blive afsluttet før Konkurrenceankenævnet har taget stilling til den. Det forventes at ske inden for 6-9 måneder. Hvis sagen derefter skal i Sø- og Handelsretten, kan der gå op til to år, før der kommer en endelig afgørelse. Det er for tidligt at sige noget om størrelsen på en eventuel bøde, da det netop er Sø- og Handelsretten, der skal afgøre det.

Bestyrelsen havde gerne været foruden en langvarig proces omkring konkurrencesagen. Bestyrelsen er dog af den overbevisning, at sagen indeholder så mange formildende omstændigheder, at Konkurrencerådets afgørelse bør ankes.

Vi ser fremad

Med udgangspunkt i direktørinstruksen har vi som ny bestyrelse haft en god forventningsafstemning af forholdet mellem direktør og bestyrelse. Særligt har vi haft fokus på udviklingen af god selskabsledelse i Silkeborg Forsyning. Bestyrelsen ønsker med denne udmelding at præcisere, at den fortsat har tillid til den nuværende direktør for Silkeborg Forsyning. I den tid, den nuværende bestyrelse har siddet, er der blevet gjort et professionelt og fokuseret stykke arbejde for dels at udvikle Silkeborg Forsyning strategisk og dels at rydde op i sager, som direktøren har overtaget.

Bestyrelsen ønsker nu at se fremad og give Silkeborg Forsyning og de dygtige og engagerede medarbejdere ro til at udføre deres vigtige arbejde for miljøet og den grønne omstilling. Der udestår også et arbejde med at genopbygge tilliden mellem Silkeborg Forsyning og vores kunder. Et skridt på vejen er at få fortællingen om Silkeborg Forsyning tilbage til at handle om den positive forskel, som vi gør for klimaet, for miljøet og for vores kunder.

Bestyrelsen for Silkeborg Forsyning

Jannik Haahr Antonsen. (Formand)

Per Bo Hovgaard

Lotta Sandsgaard

Steen Kahr Rasmussen

Claus Berg Mikkelsen (medarbejdervalgt)

Morten Bay Dahl (medarbejdervalgt)

 

Formand Jannik Haahr Antonsen er til rådighed for uddybning og kommentarer fra medierne. Skriv til formand@silkeborgforsyning.dk for at koordinere en aftale.