SILKEBORG FORSYNING BYGGER UD TIL FREMTIDEN

04. september 2023

Silkeborg Forsyning udbygger og moderniserer hovedkvarteret på Tietgensvej for at styrke både arbejdsmiljø og rammerne om et endnu bedre samarbejde om de nuværende og fremtidige forsyningsopgaver.

Visualisering af nyt hovedkvarter Visualisering af hovedkvarterets nye indgangsparti. Der er tale om et tidligt bud, og den færdige løsning vil se anderledes ud. Visualisering: Sweco Architects
I november 2022 besluttede Silkeborg Forsynings daværende bestyrelse at godkende en om- og udbygning af kontorbygningen på Tietgensvej 3. Bestyrelsen ønskede at fremtidssikre udbygningen, så der blev plads til de medarbejdere, der er behov for i fremtidens forsyning i Silkeborg. Rammerne for projektet blev endelig besluttet i januar 2023. Nu sættes der gang i byggeprojektet, der snart kommer i udbud.  
 
Projektet indeholder en ny bygning på 1.145 kvadratmeter i kobling med den eksisterende bygning, der i samme omgang moderniseres og bygges om. Det nye hovedkvarter vil herefter bestå af samlet set 104 kontorpladser, fællesområder, kontorer, mødelokaler og en kantine.
 
Byggeriet går i gang i januar 2024, og selve byggeperioden varer efter planen omkring et år. Det nye byggeri forventes at være klar til indflytning i begyndelsen af 2025.  Under byggeriet skal medarbejderne fordeles på både egne og lejede lokationer rundt omkring i byen. Den samlede budgetramme for projektet er 39.2 mio. kroner. 

Bedre arbejdsmiljø og flere medarbejdere under samme tag

At sikre et godt fysisk arbejdsmiljø var en af hovedårsagerne for byggeprojektet. Støjproblemer, pladsmangel, for få mødelokaler og for høje eller for lave temperaturer har gennem en periode været en udfordring for medarbejderne i den nuværende kontorbygning. Ombygningsprojektet har derfor fokus på at forbedre de forhold. 
 
Desuden vokser indbyggertallet i Silkeborg Kommune, hvilket giver Silkeborg Forsyning flere kunder og flere opgaver og dermed et behov for flere medarbejdere. Silkeborg Forsyning er ligesom alle andre virksomheder også i konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft. 
 
Et mere moderne kontorbyggeri skal være med til at sikre rammer for, at forsyningen er en attraktiv arbejdsplads i fremtiden, pointerer direktør for Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup. Han siger:
 
”Et godt arbejdsmiljø er grundlaget for arbejdsglæde og styrker kvaliteten i opgaveløsningen i dagligdagen. Byggeriet skaber rammerne for en attraktiv arbejdsplads med et godt og værdiskabende samspil mellem medarbejderne - også på tværs af forsyningsarterne. 

Større fokus på åbenhed, grøn omstilling og en mere digital forsyning

Silkeborg Forsyning var gennem mange år en smal organisation med få ansatte med fokus på god drift. Men i 2020 fik Silkeborg Forsyning et nyt strategisk sigte, der skulle åbne virksomheden op over for omverdenen og arbejde for at skabe gode forsyningsløsninger sammen med kunder og samarbejdspartnere. Men den smalle organisation matchede ikke med udviklingsambitionerne i den nye strategi. Det har derfor været nødvendigt at opgradere med nye funktioner, der kan understøtte organisationen med de nye opgaver. 
 
Grøn omstilling, kommunikation, kundefokus og digitalisering er nye, prioriterede områder. Og der var og er behov for at styrke organisationen med kompetencer inden for de områder. 
 
Nye kompetencer på områderne understøtter samtidigt en modernisering af kerneopgaven med fokus på klima og miljøindsatser med fortsat stærkt kundefokus, åbenhed og samspil med omgivelserne. 
 
”Vi ruster os til fremtidens krav og forventninger samtidig med, at vi fastholder en sikker forsyning,” siger Jens Bastrup.
 
Jens Bastrup betegner udbygningsprojektet som en strømpil for den positive udvikling, som Silkeborg Forsyning står midt i. For forsyningssektoren spiller en voksende og samtidig helt afgørende rolle i den grønne omstilling, pointerer han:
 
”Forsyningsselskaberne får en stadig mere central rolle i samfundet, og vi skal levere på forsyningssikkerhed. Men vi skal ikke kun tænke på optimal drift. Vi skal i højere grad være en medspiller i samfundets bæredygtige udvikling, så vi er med til at bevæge samfundet i en grønnere og mere klimavenlig retning. Det kræver nye kompetencer og ressourcer samt nye måder at arbejde på. Det skaber vi rammerne og forudsætningerne for med det nye byggeri,” siger Jens Bastrup.

Fakta om byggeriet

  • Byggeperiode: Hele 2024. 
  • Den eksisterende kontorbygning på 1.434 kvadratmeter moderniseres. Der sker udvidelse med 1.145 kvadratmeter. Der vil fremover blive 104 kontorpladser i det nye forsyningshus.
  • Den nye bygning får en træbeklædning ud fra visionen om, at den skal passe ind i Silkeborg som outdoorhovedstad. Der tænkes mest muligt bæredygtigt i byggeriet inden for budgetrammen, hvor der fx er fokus på et mindre forbrug af beton og stål og et større forbrug af træ og lette byggematerialer.
Visualiseing af kontorbygning Visualiseing af den nye kontorbygning. Den endelige udformning vil afvige. Visulisering: Sweco Architects.