×
Menu

Renere søer og vandløb: Kloakarbejde spærrer Frederiksberggade i otte uger

26. marts 2021

Som et led i ombygningen af krydset ved Frederiksberggade, Drewsensvej og Christian 8.s Vej og udvidelsen af Frederiksberggade udskifter Silkeborg Forsyning de slidte kloakledninger.

Nu er turen kommet til Frederiksberggade, hvor store dele af vejen vil blive gravet op på stykket mellem Lyngbygade og baneoverskæringen.

Af sikkerhedsmæssige årsager er vi derfor nødt til at lukke Frederiksberggade for trafik nord for Lyngbygade og frem til jernbaneoverskæringen i perioden 12. april til start juni 2021.

Cyklister og gående kan fortsat passere.

Ved at lukke vejen helt, kan vi nøjes med at genere trafikken i otte uger i stedet for 17 uger.

Sådan kommer det til at foregå

Silkeborg Forsyning begynder ved Lyngbygadekrydset og arbejder sig op mod Jernbanevej og Jernbanestræde, hvor arbejdet afsluttes. Indkørslen til Jernbanevej er lukket af.

Når Forsyningen skal arbejde på strækningen mellem Jernbanevej og Jernbanestræde, forventes det, at udkørslen fra Jernbanestræde til Frederiksberggade er spærret i en uge. Gående og cyklister kan dog passere.

Omkørsel for bilister

Mens Frederiksberggade er lukket, vil der være omkørsel for bilister. Bilister fra syd kan køre via Søndre Ringvej og videre ad Vestergade, og bilister fra nord skal køre ad Søvej.

Adgang til ejendomme

Alle husstande eller virksomheder med indkørsel til Frederiksberggade vil have adgang til deres ejendomme med undtagelse af korte perioder, hvor vi arbejder foran ejendommen. Er du en af dem, vil du få besked forud for arbejdet.

Beboere i området vil modtage et brev med nærmere information.

Ændret køreplan for busser

Benytter du bus, skal du være opmærksom på, at der vil ske ændringer i ruter og køreplaner Se mere på midttrafik.dk

Baggrund for projektet

Lukningen af Frederiksberggade sker som et led i byggeriet af Nordskovvej. For at gøre plads til bilister på den kommende vej, udvider vi krydset ved Frederiksberggade, Drewsensvej og Christian 8.s Vej og udvider udvides Frederiksberggade, så der bliver plads til to vejbaner og en svingbane.

Samtidig skifter Silkeborg Forsyning de slidte kloakledninger langs Christian 8. Vej, Rosensørns Allé, Drewsensvej, Jernbanestræde og Frederiksberggade og separatkloakerer, så spildevand og regnvand fremover løber i hver sin ledning frem for i den samme, som det foregår i dag.

På den måde undgår vi, at spildevand løber ud i vores vandløb og søer, og vi bruger mindre energi på at pumpe og rense, når der ikke kommer regnvand til renseanlæggene.

Renere søer og vandløb: Kloakarbejde spærrer Frederiksberggade i otte uger

Nye kloakker giver Silkeborg renere søer og vandløb, når Frederiksberggade lukkes for biltrafik fra 12. april til start juni.

Læs mere