×
Menu
januar 2021 - oktober 2021

Nye kloakker ved Frederiksberggade / Nordskovvej, Silkeborg

Byggeriet af Nordskovvej i Silkeborg er godt i gang, og det betyder blandt andet, at krydset Frederiksberggade/Drewsensvej/Chr. 8.s Vej skal udvides med nye svingbaner.

I den forbindelse er det tid til at udskifte vores nedslidte kloakledninger. Flere af kloakledningerne i området er op imod 100 år gamle og trænger til at blive fornyet.

I forbindelse med fornyelsen udfører vi separatkloakering, så regnvand og spildevand fremover løber i hver sin ledning, modsat i dag hvor alt vandet samles i én ledning og ledes til rensning på Søholt Renseanlæg.

Med separatkloakering undgår vi at belaste renseanlægget med regnvand, ligesom vi undgår, de overløb af opblandet spildevand og regnvand som i dag belaster vores søer og vandløb ved store regnskyl.

Fremover ledes spildevandet til rensning på renseanlægget og regnvandet ledes til Remstrup Å.

Februar 2021 - Rosenørns Allé

Vi er så småt startet med at udskifte de gamle kloakledninger i Rosenørns Allé. Vejen vil være spærret for gennemkørende biltrafik måneden ud.

Februar 2021 - april 2021 - Chr. 8. s Vej og Drewsensvej

Fra Rosenørns Allé flytter vi kloakprojektet til Chr. 8. s Vej og Drewsensvej. Her bliver vores arbejde hovedsageligt udført som underboringer. Det vil sige, at vi ikke skal grave vejen op, men vi i stedet får de nye ledninger boret under vejen.

April 2021 - Juni 2021 - Frederiksberggade

I Frederiksberggade skal vi grave for at etablere de nye kloakledninger. Vi starter lige efter påske.

Der skal etableres én ny hovedledning til regnvand, én til spildevand og derudover skal der etableres nye stikledninger til alle ejendomme.

For at give entreprenøren gode og sikre arbejdsforhold er vi nødt til at spærre gaden helt af for kørende trafik i 8 uger. Vi starter ved Lyngbygadekrydset mandag d. 12. april, arbejder os op mod jernbanen og forventer at være færdige, så vejen igen kan åbne for trafikken fredag d. 4. juni.

Jernbanevej og Jernbanestræde vil ligeledes være spærret for gennemkørsel.

Forgængere og cyklister vil hele tiden kunne passere.

Maj 2021 - Jernbanevej og Jernbanestræde

Jernbanevej og Jernbanestræde er allerede lukket for gennemkørsel . Kloaksystemet i en del af de to veje skal gøres klar til et kommende kloaksepareringsprojekt i Sydbyen.

Her kan du åbne en PDF-fil som viser projektplanen for vores kloakprojekt.

 

Troels Hosbjerg

Tlf.: 8920 6482

E-mail: tho@silkeborgforsyning.dk

Troels er projektleder for etableringen af nye kloakker i forbindelse med ny Nordskovvej. Du er velkommen til at kontakte Troels hvis du har spørgsmål til kloakprojektet.

 Spørgsmål til Silkeborg Kommunes projekt med at anlægge Nordskovvej samt etablere det nye store kryds ved baneoverskæringen kan sendes til:

Teknik-teamanlaeg@silkeborg.dk

Eller på tlf. 8970 1404

Bjørn Kock Lærkedahl
Tlf.: 2311 8534
E-mail: bkl@silkeborgforsyning.dk

Bjørn er kommunikationsansvarlig i Silkeborg Forsyning. Journalister er velkomne til at konktakte Bjørn for interviewaftaler, hjælp til oplysninger eller andet.