NYE KLOAKKER I ØSTERGADE: "VI GØR KLAR TIL FREMTIDEN"

05. marts 2024

Inden længe går et større projekt i gang i Silkeborg midtby, når en regnvandsbrønd og flere nye kloakrør skal graves ned i krydset ved Christian 8.s Vej og ned gennem Østergade hen til Slusekiosken.

Oversigtkort over området, hvor projektet foregår Oversigtkort over området, hvor projektet foregår

I påsken 2024 går gravemaskinerne i gang i Silkeborg midtby. Nærmere bestemt i krydset, hvor Christian 8.s Vej og Østergade mødes. Silkeborg Forsyning skal etablere nye kloakker og klimatilpasse i krydset og ned gennem den østlige del af Østergade hen til Slusekiosken.

Målet med projektet er at sikre bedre drift af kloakkerne og tilpasse Silkeborg midtby til fremtidens klimaudfordringer som kraftige regnbyger.

I krydset ved Christian 8.s Vej graver vi en stor regnvandsbrønd ned, som samler og fordeler regnvand til Silkeborg Langsø. Gravearbejdet foregår i uge 13 til 14.

Fra uge 13 og frem til og med uge 25 arbejder vi fra den del af Østergade, som løber fra Christian 8.s Vejs krydset og hen til Slusekiosken. På strækningen anlægger vi tre meget store kloakrør på op til 1,2 meter i diameter, der forbedrer tilstanden og driften af kloakken. Samtidig er de store rør med til at klimasikre Silkeborg midtby.  

En del af noget større for fremtiden

Hvorfor er det netop nu, at et så relativt stort projekt skal laves?

Projektleder hos Silkeborg Forsyning Troels Hosbjerg fortæller, at arbejdet i krydset ved Christian 8.s Vej og den østlige del af Østergade bliver igangsat af flere forskellige årsager.

Måske har du hørt om Silkeborg Kommunes planer om at lave et stort grønt og rekreativt område kaldet Søfronten. For at få plads til Søfronten, skal en del af Christian 8.s Vej flyttes i løbet af 2024-2025. Og i den forbindelse er dette projekt vigtigt at få lavet inden da.

”Vi kommer til at omlægge og opgradere kloakkerne i forbindelse med flytningen af Christian 8.s Vej. Men vi har brug for endnu mere plads til at aflede vandet fra Silkeborg midtby. Derfor inddrager vi en del af Østergade og anlægger nogle meget store rør her,” fortæller Troels Hosbjerg.

Samtidig trænger kloakrørene i den østlige del af Østergade til at blive skiftet ud. Rørene er blevet lavet ad flere omgange, og mange af dem er gamle og udtjente. Hele systemet har brug for at blive fornyet, så det bliver mere drifts- og fremtidssikkert.

”Med projektet gør vi kloakkerne klar til fremtiden. Når projektet er færdigt, har vores kloakrør fået en markant bedre kapacitet, så der er bedre plads til de skybrud, som måtte komme. Det betyder blandt andet, at regnvandet fra gågaden og Fredensgade bedre kan blive ledt væk og ud i Silkeborg Langsø, så vi undgår oversvømmelser,” forklarer Troels Hosbjerg.

Forventningen er, at de nye kloakker har en levetid på 100 år. Det bliver derfor hverken i Troels Hosbjergs eller mange andre silkeborgenseres levetid, at nogle af de mest trafikerede veje i Silkeborg midtby igen skal graves op.

Medarbejdere hos Silkeborg Forsyning står og kigger på et kort ved kloakprojekt Projektleder Troels Hosbjerg (tv) og hans kollegaer ved et tidligere kloakprojekt.

Påske-timing er vigtig

Krydset ved Christian 8.s Vej og Østergade er et knudepunkt for trafikken i midtbyen. Så at projektet begynder netop i påsken, er ikke en tilfældighed. Tværtimod. I påskedagene er trafikken nemlig reduceret markant i forhold til normalt.

Når gravearbejdet står på i krydset, vil der blive lavet en delvis spærring. Kommer man i bil, skal man derfor forvente at trafikken glider lidt langsommere end normalt.

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at blive så hurtigt som muligt færdige i krydset, så trafikken igen kan glide mere uhindret,” siger Troels Hosbjerg.

Når gravemaskinerne graver i den østlige del af Østergade, er det ikke muligt både at opretholde sikkerheden og trafikken samtidigt. Biler kan derfor ikke køre på denne strækning fra uge 13 til uge 25. Der vil blive sat tydelige skilte op, som guider til omkørsel ad Nordskovvej.   

 

Slet ikke et hverdagsprojekt

Når grabben sættes i jorden, bliver det ikke helt, som det plejer, når Troels Hosbjerg og hans kollegaer i Silkeborg Forsynings spildevandsafdeling laver projekter.

Kloakrørene er usædvanligt store. De to rør til regnvand måler hele 1,2 meter i diameter, mens røret til spildevand har en diameter på en halv meter.

”Det er meget unormalt at grave så store kloakrør ned. Men for at fremtidssikre området bedst muligt, at det nødvendigt,” siger Troels Hosbjerg.

Han forklarer, at projektet også bliver udfordret af et krydsfelt af ledninger, rør og kabler, som allerede er i jorden. Alt fra telekabler og el til fjernvarme og eksisterende kloakrør skal der tages hensyn til, så de stadig kan holdes i drift under arbejdet.  

Samtidig står grundvandet meget høj i området. Geotekniske boringer har vist, at grundvandet nogle steder vil stå over rørene. Derfor indebærer projektet også, at grundvandet skal sænkes i området.

At grave i hjertet af Silkeborg er heller ikke uden udfordringer. Muligheden for at støde på et oldtidsfund eller en gammel jernbane er stor. Museum Silkeborg er orienteret om projektet og vil blive inddraget, hvis der dukker interessante fund op.

Derudover er den stramme tidsplan også en spændende udfordring, siger Troels Hosbjerg.

”Projektet skal være færdigt i uge 25, så der er plads til jazz og masser af turister til Riverboat Jazzfestival i uge 26. Det bliver bøvlet og vanskeligt, men vi gør alt, hvad vi kan, for at blive færdige inden for tidsplanen, så vi kan skåle på et veloverstået projekt til jazz i Riverboat-teltet,” afslutter Troels Hosbjerg.

En større indsats

Kloakprojektet i den østlige del af Østergade og krydset ved Christian 8.s Vej er 2. etape i en større indsats.

Silkeborg Kommune skal flytte en del af Christian 8.s Vej, så vejen går helt ind til Søtorvets huse. Det gør Silkeborg Kommune for at få plads til et grønt område, som skal bruges i den fremtidige omdannelse af Søfronten.

Overordnet tidsplan:

 • 1. etape. Udført i 2018.
  Denne etape indebar etablering af et meget stort spildevandsrør på 1,2 meter i diameter under stien foran caféerne på Søtorvet.
   
 •  2. etape. Foråret 2024.
  Denne etape indebærer separatkloakering og klimatilpasning af den østlige del af Østergade og ved krydset ved Christian 8.s Vej.
   
 • 3. etape. 2024-2025.
  I denne etape skal kloakker i Christian 8.s Vej omlægges og opgraderes.

Illustration af Søfronten. Foto: Silkeborg Kommune og Team EFFEKT.