NOTAT: SAMPRODUKTION OG HANDEL PÅ MARKEDET ER IKKE SPEKULATION

25. april 2023

Notat fra Dansk Fjernvarme: Dansk Kraftvarmekapacitet (DKVK) var brancheforeningernes bud til medemsværkerne på en delvis sikring af indtægter til kraftvarmeværkerne efter grundbeløbets udfasning. DKVKs ledelse tilbød konstruktionen over for kraftvarmebranchen.