Kunderne er tilfredse med Silkeborg Forsyning

08. april 2022

Silkeborg Forsyning har spurgt kunderne om deres tilfredshed. Kunderne er generelt godt tilfredse, men mangler viden om efterspurgte miljø- og klimaindsatser.  

Den 1. december 2021 modtog 2.500 forsyningskunder fra hele kommunen et spørgeskema fra Silkeborg Forsyning på e-mail. Som opfølgning på målingen i 2020 ville Silkeborg Forsyning igen gerne vide, hvor tilfredse kunderne er med selskabets leverancer og services.

Resultatet viser generelt, at kunderne er rigtig godt tilfredse med deres forsyningsselskab. Der er endda fremgang i tilfredsheden flere steder.

Selvom der også er forbedringspunkter, som der skal gøres noget ved, så er direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup, meget tilfreds med undersøgelsens overordnede resultater:

”Vi er stolte af resultatet. Æren tilfalder medarbejderne i Silkeborg Forsyning, der med høj faglighed hver dag gør en stor forskel,” siger han.

De vigtigste resultater. Kunderne tilfredse med kerneydelser

Resultaterne kan nærstuderes i rapporten, som du finder et link til her på siden. Men en kort opsummering af de vigtigste resultater viser, at kunderne er meget tilfredse med Silkeborg Forsynings leverancer og services inden for de fire forsyningsarter, fjernvarme, vand, spildevand og affald.

Kunderne er blevet spurgt om deres overordnede tilfredshed med forsyningsarterne og med genbrugspladserne. På en skala fra 1 til 7, hvor spektret mellem 6,1 til 7 vurderes som ”fremragende” af Interresearch, der har udført og analyseret resultaterne, giver kunderne følgende skudsmål til Silkeborg Forsyning.

Vi viser her resultaterne fra både 2020 og 2021.


Som det fremgår af skemaet, så er der fremgang for tre temaer: Vandforsyning, spildevand og septik- og trixtanke. Fjernvarme får samme høje måling som i 2020. Genbrugspladserne er kunderne også glade for, og de bliver vurderet til 6,2. Vi undersøgte ikke tilfredsheden med genbrugspladserne i 2020, derfor har vi ikke noget at sammenligne med her.

Kunderne vil vide mere om, hvad der sker med affaldet

Det eneste tema, hvor der er et fald, er på indsamling af affald, der falder fra 5,8 til 5,6. Men scoren ligger stadig i spektret for ”tilfredsstillende”. Faldet skyldes, at vi i år beder kunderne forholde sig til noget nyt.

Vi spørger kunderne, hvor tilfredse de er med Silkeborg Forsynings information om, hvad der sker med affaldet, når vi har samlet det ind.

Her får vi kun 4,6 af kunderne, og det skal vi gøre bedre, siger Jens Bastrup:

”Vi har fået en klar melding fra kunderne her. Det er vigtigt, at vi er klare omkring, hvad der sker med affaldet, efter kunderne har sorteret det. Det er et af hovedargumenterne - og en vigtig motivationsfaktor for at sortere - at vi kommunikerer, hvordan affaldet bliver genanvendt.”

Generelt er der mange kunder, der ser ud til at savne noget viden og information om miljø- og klimaindsatser.

Miljø- og klimaindsatser er vigtige for kunderne

En meget vigtig del af undersøgelsen fokuserer nemlig på Silkeborg Forsynings indsatser for miljø og klima.

Undersøgelsen viser, som sidste år, at det er meget vigtigt for kunderne, at Silkeborg Forsyning arbejder bevidst med indsatser, der gør en forskel for miljøet og klimaet.

CO2-reduktion, genanvendelse, forbedring af miljøet, klimatilpasning og grøn energi er alle temaer, som kunderne helt entydig mener, at Silkeborg Forsyning skal tage hånd om. Alle udsagn her får over 6,0. Men det koster noget at agere grønt og bæredygtigt. Her viser undersøgelsen en betalingsvillighed, der ligger noget lavere, men dog er den svagt stigende fra 2020 til 2021.

Kunder: Klima og miljø er vigtigt, men vi ved for lidt

Samtidig med at kunderne fortæller, at Silkeborg Forsyning skal have fokus på klima og miljø, viser undersøgelsen også, at mange giver udtryk for, at de ikke ved nok om, hvad Silkeborg Forsyning rent faktisk gør på de to områder. På den overordnede karakter her får Silkeborg forsyning 4,8, ligesom i 2020. Og det er en klar målsætning at forbedre det tal med målingen for 2022, fortæller Jens Bastrup.
 


”Vi har en målsætning om, at vi skal forbedre denne vurdering fra vores kunder. Vi laver allerede en masse på det felt, men vi skal være bedre til at komme ud til kunderne og fortælle om det. Det er vi allerede i gang med, fx i Jysk Arena, hvor vi samarbejder med kommunen og håndboldklubberne i byen om affaldssortering til alle håndboldkampe. Vi har også opgraderet vores hjemmeside, og vi kommunikerer om projekter på en ny måde,” siger han og tilføjer:

”Vi kommer på flere måder til at være meget mere synlige over for byens borgere og vores kunder. Vi kan allerede nu fortælle, at man kan møde os til Late Night i Silkeborg den 6. maj.”

Kunderne kender Silkeborg Forsyning

Undersøgelsen kigger også på, hvor godt vores kunder kender os. Altså om de er klar over, at det Silkeborg Forsyning, der leverer fjernvarme og drikkevand og håndterer affald og spildevand?

Her ser det også godt ud. I forhold til kendskab opnår Silkeborg Forsyning 5, hvilket sammenlignet med resten af forsyningsbranchen er den bedste score.

Vi noterer os også fremgang i vurderingen af vores kundeservice, hvor der er stigende tilfredshed inden for temaerne Kontakt og Service.

Du kan dykke ned i mange flere tal i rapporterne, som er tilgængelige her på siden.