KLIMAVENLIG FJERNVARME ER KOMMET ET STORT SKRIDT NÆRMERE

14. februar 2023

Underskftseance. Fællesbilleder af lederne fra parterne. Jens Dall Bentzen, direktør i Dall Energy. Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning. Sørensen Kristensen, bestyrelsesformand i Silkeborg Forsyning. Direktør i Exodraft Energy, René Mulvad. Anders Haugaard, CEO i Exodraft Group. Foto: Silkeborg Forsyni

Snart bliver fjernvarmen endnu mere klimavenlig i Silkeborg Kommune. Udbygningen af fjernvarmeproduktionen hos Silkeborg Forsyning er gået ind i en ny fase med vigtige aftaler med to afgørende leverandører.

Virksomhederne Dall Energy og Exodraft Energy har underskrevet kontrakter med Silkeborg Forsyning om levering af henholdsvis et 20 MW biomasseanlæg og en 22 MW varmepumpe.

Biomasseanlægget omdanner have- og parkaffald fra private haver og offentlige arealer til fjernvarme, og varmepumpen, som er en luft/vand pumpe, trækker varmen ud af luften og bruger den til fjernvarme til glæde for forbrugerne.

Sammen med Silkeborg Forsynings eksisterende 30 MW elkedel og en ny 50 MW elkedel, forsyningsselskabets store solvarmeanlæg der blev opført i 2016 og røggaskondenseringsanlægget fra 2019 skal de nye anlæg sikre klimavenlig fjernvarme med høj forsyningssikkerhed mange år frem. Begge nye anlæg kommer efter planen i drift og kan producere fjernvarme i slutningen af 2024.

Den nye elkedel på 50 MW testes i løbet af denne vinter og vil efterfølgende blive taget i brug og indgå i fjernvarmeproduktionen.

God forretning for fjernvarmekunderne

I dag forsynes omkring 56.000 forbrugere i Silkeborg Kommune med fjernvarme fra Silkeborg Forsyning, og det antal bliver forøget i de kommende år.

Med udbygningen af fjernvarmeværket har Silkeborg Forsyning taget et meget stort skridt mod sin erklærede målsætning om at gøre sig uafhængig af naturgas som energikilde og tilmed at levere en CO2 -neutral fjernvarme senest i 2030.

Den målsætning blev præsenteret i 2016, og når den nye varmepumpe og det nye biomasseanlæg er tages i anvendelse ultimo 2024, vil de sammen med elkedlen kunne producere fjernvarme med en CO2 reduktion på ca. 83 procent i forhold til 2016.

De forskellige kilder til fjernvarmeproduktionen vil også betyde, at Silkeborg Forsyning står bedre rustet mod voldsomme prisstigninger på enkelte energikilder. Fjernvarmeproduktionen bliver mere fleksibel, da man kan anvende de energikilder, som giver bedst mening.

Investeringen er også en god nyhed til fjernvarmekunde. De nye teknologier sparer Silkeborg Forsyning for en udgift på godt 500 millioner kroner set over en årrække på 20 år. Set i forhold til en situation, hvor produktionen af fjernvarme fortsætter på de nuværende anlæg, sparer fjernvarmeforbrugeren i gennemsnit omkring 1.500 kroner om året på fjernvarme med de nye, klimavenlige teknologier.

Direktør i Exodraft Energy, René Mulvad, udtaler:

”Vi er super glade over at indgå et samarbejde med Silkeborg Forsyning. I Exodraft Energy, som er en del af Exodraft Group, har vi en erklæret målsætning om at bidrage til den grønne omstilling ved at gøre varmeforsyningen CO2 neutral. Det er præcis den samme målsætning, som Silkeborg Forsyning har, og det gør samarbejdet oplagt. Det er det største varmepumpeprojekt, vi nogensinde har været involveret i, og den største kontrakt i Exodraft Energys historie. Så vi er naturligvis meget stolte over at være blevet valgt, og vi er glade for at samarbejde med professionelle partnere som Silkeborg Forsyning og deres rådgivere.”

Jens Dall Bentzen, direktør i Dall Energy, udtaler:

”Vores biomasseanlæg omdanner lokalt organisk materiale til fjernvarme. Samtidig opnås en synergieffekt i at tænke varmeproduktion fra henholdsvis biomasse og elvarmepumpe sammen. Normalt er de to anlæg hver for sig, men ved at tænke anlæggene sammen har det en positiv effekt på den samlede varmeproduktion. Demonstration af denne nye løsning støttes af Energistyrelsens EUDP program, og projektet i Silkeborg er det første af sin art i Danmark. Vi er meget glade for samarbejdet med Silkeborg Forsyning, som er opstået gennem en grundig og konstruktiv dialog. Vi skal være fælles om at finde løsninger, og projektet med Silkeborg Forsyning er et tydeligt bevis på, hvordan teknologierne bag de forskellige energiløsninger ikke er i konflikt med hinanden, men tværtimod kan løfte hinanden.”

Søren Kristensen, bestyrelsesformand i Silkeborg Forsyning, udtaler:

”Det er mere vigtigt end nogensinde, at vi i Silkeborg Forsyning ikke er afhængige af få energikilder til vores varmeproduktion. Med aftalerne om biomasseanlægget og den nye varmepumpe er vi sikret en flerstrenget fjernvarmeforsyning, hvor vi kan levere effektiv og konkurrencedygtig varme. De to nye anlæg samarbejder med vores øvrige anlæg, så vi får en meget høj forsyningssikkerhed for forbrugerne i dag og i fremtiden. Med flere energikilder har vi en meget fleksibel varmeproduktion, hvor de forskellige energikilder kan anvendes, når de giver mest mening for forbrugerne. Vi har en klar målsætning om at levere CO2 neutral fjernvarme i 2030, og de indgåede kontrakter er et meget vigtigt skridt på vejen frem i den grønne omstilling i Silkeborg Forsyning.”

Jens Bastrup, administrerende direktør i Silkeborg Forsyning, udtaler:

”Med projekterne med Dall Energy og Exodraft Energy har vi samlet et stærkt team til at hjælpe os et meget stort skridt videre mod klimavenlig fjernvarme fra Silkeborg Forsyning. Frem mod 2028 kigger vi jo også frem mod – om muligt - at byde velkommen til omkring 12.000 nye fjernvarmeforbrugere, det kræver en større varmeproduktion. Med de nye anlæg vil nye og eksisterende kunder se frem til fortsat at kunne modtage fremtidssikret, komfortabel og konkurrencedygtig fjernvarme. Projektgruppen har gjort et flot stykke arbejde, der er således skabt en god forståelse og et godt samarbejde om projekterne. Det giver et godt grundlag for at kunne opnå en sikker projektgennemførelse, når vi skal bygge - samt en god implementering af de nye løsninger i vores drift.”

 

Fakta: En god forretning for klimaet og fjernvarmekunderne.

  • Investeringsrammen for biomasseanlæg og varmepumpeanlæg er på 326 millioner.
  • Når de nye teknologier er i drift i slutningen af 2024, vil Silkeborg Forsyning have reduceret CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen med 83 procent regnet fra 2016.
  • Silkeborg Forsyning understøtter dermed den nationale målsætning om en national reduktion af CO2-udledning på 70 procent.
  • De nye teknologier er ikke kun godt for klimaet. Investeringen er set over en årrække på 20 år en god forretning for fjernvarmekunderne, for Silkeborg Forsyning og for samfundet.
  • Over 20 år sparer Silkeborg Forsyning godt 500 millioner kroner på at producere fjernvarmen med haveaffald og varmepumper sammenlignet med en fortsat produktion på naturgas.
  • En besparelse, der kommer fjernvarmekunderne til gode med stabile og konkurrencedygtige priser.
  • Set i forhold til en situation, hvor produktionen af fjernvarme fortsætter på de nuværende anlæg, sparer fjernvarmeforbrugeren i gennemsnit omkring 1.500 kroner om året på fjernvarme med de nye, klimavenlige teknologier.
  • Samfundsøkonomisk går investeringen også i plus med 281 millioner kroner set i forhold til investeringen.

    (Kilde til beregninger: Varmeprojektforslag for varmepumpeanlæg og biomasseanlæg)