GENERALFORSAMLING SÆTTER FÆLLES RETNING FOR SILKEBORG FORSYNING

31. maj 2024

Den 28. maj 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Silkeborg Forsyning. Den nye virksomhedsstrategi og udviklingen af Silkeborg Forsyning var i fokus, og generalforsamlingen valgte to nye bestyrelsesmedlemmer.

Udviklingen af Silkeborg Forsyning med den nye virksomhedsstrategi som omdrejningspunkt og en styrkelse af organisationen med fokus på god ledelse var de centrale emner for ledelsens beretning.

Bestyrelsesleder, Jannik Haahr Antonsen, lagde også vægt på en vellykket afslutning af sagen med DKVK, og hæftede sig især ved den professionalisering med fokus på god ledelse, der er sat i gang i selskabet:

”Det seneste år har vi håndteret og afsluttet nogle svære sager, og vi kan som selskab nu kigge frem og fokusere fuldt ud på de meget vigtige opgaver med den grønne omstilling, der ligger foran os. Vi har i det seneste år styrket og professionaliseret organisationen. Sammen med den nye virksomhedsstrategi, med fokus på bæredygtig forsyning, er det et stærkt fundament for fremtiden,” siger Jannik Haahr Antonsen.

Bestyrelseslederen slog også fast, at visionen for Silkeborg Forsyning nu skal realiseres. Den lyder:

I Silkeborg Forsyning samarbejder vi åbent, proaktivt og udviklingsorienteret for at sikre borgere og virksomheder i Silkeborg helhedsorienterede, sikre og bæredygtige løsninger.

Jannik Haahr Antonsen tilføjer:

”Vi har en stærk vision, der motiverer os. Der er en professionalisering af organisationen i gang, og vi har et klart sigte for virksomhedens udvikling de næste fire år. Det mener jeg er et godt udgangspunkt for at nå de store mål, der forventes af os.”

Helle Gade: et stærk Silkeborg Forsyning

For borgmester Helle Gade er det tydeligt, at Silkeborg Forsyning nu står et langt bedre sted, end for et år siden.

På sidste generalforsamling gav kommunen den nye bestyrelse nogle klare opgaver, og dem er der blevet leveret på, understreger hun:

”Jeg har set den nye bestyrelse arbejde målrettet og professionelt med at håndtere problemerne samtidig med, at der er blevet sat en visionær retning for Silkeborg Forsyning,” siger hun og tilføjer:

”Jeg havde den glæde at være med til et stort personalemøde i november i Silkeborg Forsyning. Her mødte jeg de dedikerede og dygtige medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel for den grønne omstilling. Ledelsens målrettede arbejde og medarbejdernes engagement vidner om et Silkeborg Forsyning, der er på vej i den rigtige retning.”

Generalforsamlingen valgte to nye bestyrelsesmedlemmer fra byrådet. Det drejer sig om Morten Riis Skydsgaard (K) og Ivan Greve (S). Helle Gade understreger, at det er vigtigt at have de rette kompetencer i bestyrelsen fremover:

”Den nye bestyrelse har den rette kombination af professionelle kompetencer fra en kompleks forsyningsverden samtidig med, at vi varetager borgernes ejerskab gennem to bestyrelsesmedlemmer fra byrådet. Silkeborg Forsyning står stærkt, og det er jeg som borgmester meget glad for,” siger hun.

Bestyrelsesleder og borgmester står ved siden af hinanden. Bestyrelsesleder, Jannik Haahr Antonsen og borgmester, Helle Gade.