Fem millioner kroner til CO2-neutral fjernvarme i Silkeborg

16. juli 2021

Energistyrelsen har besluttet at støtte Silkeborg Forsynings ambitiøse CO2-planer med fem millioner kroner

Silkeborg Forsyning er blevet tildelt fem millioner kroner af Energistyrelsen. Pengene skal være med til at finansiere en varmepumpe, der er et vigtigt skridt på vejen mod CO2-neutral fjernvarme i Silkeborg.

Direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup, er glad for den blåstempling af projektet, som støtten fra Energistyrelsen også er:

”Vi er rigtig glade for støtten og for pengene, men ikke mindst, så ser vi det også som en anerkendelse af vores ambitiøse planer fra centralt hold,” siger Jens Bastrup.

Varmepumpen bliver taget i brug i løbet af 2024 og kan levere omkring 22 MW varme. Allerede næste år i 2022 investerer Silkeborg Forsyning i en elkedel, der kan producere hele 50 MW varme.

70 procents CO2-reduktion i 2024

Når varmepumpen og elkedlen begge er taget i brug i løbet af 2024, så har Silkeborg Forsyning reduceret CO2-udledningen fra varmeproduktionen med 70 procent set i forhold til 2016.

Men det er ikke første gang, at Silkeborg Forsyning markant sænker CO2-udledningen fra varmeproduktionen gennem klimavenlig teknologi.

Solparken, der blev sat i drift i slutningen af 2016, producerer årligt ca. 80.000 MWh svarende til årsforbruget på 4.400 almindelige parcelhuse. Det dækker 20 procent af varmebehovet i Silkeborg.

Det nye røggaskøleanlæg, der blev sat i drift i 2019, udnytter varmen i røggassen fra kraftværket mere effektivt og udnytter dermed energien i naturgassen meget bedre end tidligere.

Dermed har Silkeborg Forsyning fra 2016 til i dag allerede sænket CO2-udslippet med ca. 45 procent fra varmeproduktionen ved hjælp af ny teknologi.

Nye investeringer nødvendige

Vejen til fuld CO2-neutralitet fra de 70 procent kræver nye, store investeringer de kommende år. Hvilken teknologi, der præcist skal investeres i, er ikke besluttet endnu. Men Silkeborg Forsyning er allerede i gang med at undersøge, hvilken grøn teknologi der yderligere skal implementeres i fjernvarmeproduktionen fra 2024 og frem til 2030.

"Det er en spændende tid, og vi vil bruge den fornuftigt. Om et par år ved vi meget mere om nye innovative teknologier samt fremtidige afgiftsstrukturer. Vi er åbne for innovation og samarbejde og vil bruge de kommende år til igen at træffe gode, værdifulde beslutninger mod en CO2-neutral varmeforsyning,” slutter Jens Bastrup.