ELPRODUKTION BIDRAGER TIL KONKURRENCEDYGTIGE FJERNVARMEPRISER

17. januar 2023

Over årene har kraftvarmeværket tjent over 850 millioner kroner. Kraftvarme sikrer derfor stabil og konkurrencedygtig fjernvarme, hvilket er kommet forbrugerne til gavn.

Det ligger i navnet, men et kraftvarmeværk producerer ikke kun varme, men også kraft, altså el. I Silkeborg kan varmen fra gasturbinerne på kraftvarmeværket ikke kun buges til at opvarme vandet i fjernvarmenettet, men kan også udnyttes til at producere el.

At Silkeborg Varme A/S kan producere el gør grundlæggende varmeproduktionen i Silkeborg mere effektiv, end hvis værket kun var et varmeværk. Helt overordnet set stiger virkningsgraden af varmeproduktionen nemlig, når der er en mulighed for at producere el.

For den enkelte fjernvarmekunde kommer det til udtryk i lavere og mere stabile priser, der ikke er så sårbare over for svingende eller stigende priser på gas eller eventuelt andre brændsler. Indtægten fra elproduktionen er nemlig med til at holde varmeprisen nede, da den indgår i den samlede varmepris.

Et ekstremt energimarked gav et isoleret tab

Fra sommeren 2021 begyndte priserne på energi at stige voldsomt på grund af mange forskellige faktorer. Prisstigningerne fortsatte i 2022 og eskalerede med krigen i Ukraine, hvor priserne steg til uhørte niveauer. Det var en udvikling, ingen kunne forudse. Den perfekte storm ramte derfor energimarkederne, hvilket også fik konsekvenser for energi- og fjernvarmesektoren, herunder for Silkeborg Varme A/S.

Som det har været omtalt i medierne, medførte de stigende energipriser et tab i Silkeborg Varme A/S, som også tidligere har været omtalt på hjemmesiden. Det præcis tal er underlagt fortrolighed mellem parterne.

https://www.silkeborgforsyning.dk/nyheder/fjernvarmeprisen-holdes-i-ro

Sagens kerne er, at denne type energihandler har påført Silkeborg Varme et større tab. Køb og salg af energi generelt set er en integreret del af driften af et kraftvarmeværk, og noget Silkeborg Varme dagligt gør for at sikre den bedst mulige varmepris til varmekunderne.

Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning, siger:

”Vi er kede af sagen, men vi har været ude for en ekstrem udvikling på energimarkederne, som ingen kunne forudse. Det er dog vigtigt at huske på, at det både historisk set og aktuelt giver stort overskud at have en elproduktion i Silkeborg Varme. En gevinst der kommer tilbage til varmekunderne.”