BORGERNE I SKÆGKÆR OG SEJLING BLEV KLOGERE PÅ FJERNVARME

21. september 2023

Onsdag aften den 20. september mødtes borgerne i Skægkær og Sejling med medarbejderne fra Silkeborg Forsyning til informationsmøde om fjernvarmeprojektet i deres område. Priser, tilmelding og anlægsarbejdet var nogle af de emner, som borgerne viste særlig stor interesse for.  

Borgere sidder og lytter til oplæg og kigger op på stor skærm i sportshal

Borgerne i Skægkær og Sejling var den 20. september inviteret til Silkeborg Forsynings informationsmøde om fjernvarmeprojektet i de to byer. Omkring 120 beboere mødte op i Skægkærhallen, hvor Silkeborg Forsynings fjernvarmeeksperter stod klar til at fortælle mere om projektet generelt, priser, økonomi og tilmelding.

Kl. 19.00 bød direktør Jens Bastrup velkommen til de fremmødte, og informationsmødet gik i gang. I sin velkomst takkede Jens Bastrup de lokale, som har hjulpet med at dele foldere ud og sprede budskabet om fjernvarmeprojektet. Han fremhævede også de over 100 interessetilkendegivelser for at få fjernvarme, som Silkeborg Forsyning modtog tilbage i marts 2022.

”Vi har mærket en stor interesse for fjernvarme fra borgerne i Skægkær og Sejling både tidligere og nu i den første del af tilmeldingskampagnen. Så vi tror på, at vi kan nå den krævede tilslutning på 60% inden den 1. december 2023,” lød det fra direktøren.

Sådan producerer vi nem, driftssikker og klimavenlig fjernvarme

Aftenens første taler var fjernvarmechef Jens Jørgensen. I sit oplæg fokuserede han på, hvordan Silkeborg Forsyning producerer fjernvarme til omkring 58.000 kunder i Silkeborg.

På den store skærm viste han billeder af blandt andet kraftvarmeværket på Kejlstrup Tværvej og solvarmeanlægget på Sejling Hede og forklarede de forskellige teknologier til at lave nem, driftssikker og klimavenlig fjernvarme. Teknologier, som frem mod 2030 bliver udviklet yderligere for at gøre fjernvarmen fra Silkeborg Forsyning endnu mere grøn.

”I de seneste år har vi intensiveret den grønne omstilling af vores fjernvarme. I 2030 forventer vi, at CO2-udledningen fra vores produktion af fjernvarme er næsten væk,” fortalte Jens Jørgensen.

Borger og medarbejder hos Silkeborg Forsyning snakker sammen ved cafebord

Skarp kampagnepris og abonnement skal sikre høj tilslutning

Den næste som fik ordet, var ingeniør Søren Junge Bak. Han fortalte mere om det konkrete projekt i Skægkær og Sejling, blandt andet om kampagneprisen på tilslutning på 22.500 kr. og abonnementsordningen Unit+, hvor man lejer sin fjernvarmeunit for kun 215 kr. om måneden.

”Erfaringer viser, at for at få en høj tilslutning til fjernvarme, så skal startinvesteringen ikke være for høj. Derfor har vi lavet en skarp tilslutningspris samt en abonnementsordning på fjernvarmeunitten, så I ikke behøver at købe jeres egen unit, som er en forholdsvis dyr investering,” forklarede Søren Junge Bak.

Han tilføjede, at hele 7 ud af 10 borgere har valgt Unit+ i Grauballe, hvor Silkeborg Forsyning i øjeblikket er ved at etablere fjernvarme.

Medarbejder hos Silkeborg Forsyning holder oplæg

​Hvordan skal fjernvarmerørene placeres på min grund?

Når Silkeborg Forsyning skal grave fjernvarmerør ned, foregår det i to overordnede processer. Kim Almskou, der står for anlægsarbejdet, fortalte i sit oplæg, at der først graves en hovedledning ned i vejen. Derefter trækker entreprenøren individuelle rør (stikledninger) ind til de enkelte huse, og belægning og græs bliver reetableret.

Placeringen af stikledningen, og hvordan fjernvarmeunitten konkret skal installeres i de enkelte huse, får borgerne hjælp til, når de bestiller tid til et screeningsbesøg. Booking af screeningsbesøg sker på hjemmesiden www.silkeborgforsyning.dk/varme/book-besøg-fjernvarme

Kim Almskou forventer, at gravearbejdet går i gang i start 2024. Se den forventede tidsplan og fasekort her

 

”Fjernvarme er den billigste løsning over tid”

Hovedbudskabet i controller Jacob Hvidbergs oplæg var, at fjernvarme er den billigste og mest prisstabile løsning.

”Fordi vi altid kan flytte produktionen af vores fjernvarme derhen, hvor den er billigst at producere – på solceller, elkedler, varmepumper osv. – så vil vores fjernvarme have den mest stabile og billigste pris set over tid sammenlignet med eksempelvis gas,” fortalte Jacob Hvidberg.

Han opfordrede beboerne i Skægkær og Sejling til at bruge Varmeberegneren på hjemmesiden beregner.silkeborgforsyning.dk til at regne ud, hvad de kan spare årligt ved at skifte til fjernvarme.

Borger rækker hånden op og stiller spørgsmål

Tilmelding foregår i to trin

Fagleder Martin Christiansen holdt aftenens sidste oplæg, hvor han fortalte om, hvordan man tilmelder sig fjernvarme.

Tilmeldingen sker online på hjemmesiden www.silkeborgforsyning.dk/skægkær-sejling i to trin:

  1. Først skal man udfylde en tilmeldingsformular.
  2. Dernæst skal man tage stilling til, om man vil leje sin fjernvarmeunit (Unit+ ordning), købe sin egen unit af Silkeborg Forsyning eller selv stå for at købe en unit.  

Når man har tilmeldt sig, modtager man en eller flere kontrakter til underskrivelse med MitID.

Hvis man ikke har MitID og har brug for hjælp til manuel tilmelding, opfordrede Martin Christiansen til at komme på besøg i fjernvarmetraileren. Fjernvarmetraileren holder ved Skægkærskolen den 26. og 28 september samt den 14. oktober og ved Sejling Forsamlingshus den 4. oktober. Alle dage kan man møde op i tidsrummet kl. 10.00-14.00 og få svar på sine spørgsmål og hjælp til tilmelding.