×
Menu

Priser 2019 - Samlet oversigt

2020

Enhed ekskl. moms inkl. moms
Affald
Grundgebyr

Bolig eller sommerhus

kr./boligenhed 850,00 1.062,50
Dagrenovationsbeholdere til rest- og madaffald ved 14-dagstømning

Beholder 140 liter (kun ved særlige forhold)

kr./år 740,00 925,00

Beholder 240 liter (kan være 2-delt)

kr./år 952,00 1.190,00

Container 400 liter

kr./år 1.340,00 1.675,00

Container 660 liter

kr./år 1.860,00 2.325,00

Sække 110 liter

kr./år 700,00 875,00
Tillæg

Ekstra affaldssæk (kun restaffald)

kr./ekstra sæk 35,00 43,75

Foring af container
(400-660 l beholdere til restaffald)

kr./tømning/container 12,00 15,00

Ekstraordinær tilkørsel mandag - fredag
inkl. tømning*

kr./beholder 180,00 225,00

Ekstraordinær tilkørsel lørdag - søndag
inkl. tømning*/**

kr./beholder 600,00 750,00
Haveaffald (kun private beboelser)

Beholder 240 liter (8 tømninger)

kr./år 540,00 675,00

Container 370-400 liter (8 tømninger)

kr./år 732,00 915,00
Diverse gebyrer

Ændring af beholdertype og tømmefrekvens*

kr./beholder 300,00 375,00

Afstandstillæg - pr. beholder**

kr./afhentning 30,00 37,50

Erstatningsbeholder ved ødelæggelse af beholder***

kr./beholder 675,00 843,75

Brug af fællesløsning, ejet af SGA,
(Gødvad Enge)

kr./boligenhed 952,00 1.190,00

Fejlsortering på genbrugspladser afregnes for påførte omkostninger.

Dagspris
Rest- og madaffald i stålcontainer/moloksystem

Tømning

kr./stk. Dagspris

Behandling

kr./ton Dagspris
Genbrugspladsgebyr for tilmeldte virksomheder

Håndværksrelaterede virksomheder første bil*

kr./år 2.998,00 3.747,50

Håndværksrelaterede virksomheder efterfølgende biler*

år/bil 1.499,00 1.873,75

Øvrige virksomheder første bil*

kr./år 590,00 737,50

Øvrige virksomheder efterfølgende biler*

år/bil 295,00 368,75

Gebyr for farligt affald

kr./år 840,00 1.050,00

Engangsgebyr på Tandskov 
(gælder for ikke tilmeldte virksomheder)

kr./besøg 120,00 150,00
Vand
Fast bidrag

Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler)

kr./måler/år 630,00 787,50

Målerstørrelse Qn 6,3

kr./måler/år 2.520,00 3.150,00

Målerstørrelse Qn 10

kr./måler/år 4.410,00 5.512,50

Målerstørrelse Dn 50

kr./måler/år 8.190,00 10.237,50

Målerstørrelse Dn 100

kr./måler/år 37.800,00 47.250,00
Variabelt bidrag 0 - 50.000 m³ pr. år

Forbrug

kr./m³ 4,00 5,00

Statsafgift af ledningsført vand

kr./m³ 6,18 7,73

Drikkevandsbidrag, statsafgift

kr./m³ 0,19 0,24

I alt

kr./m³ 10,37 12,96
Variabelt bidrag over 50.000 m³ pr. år

Forbrug

kr./m³ 1,39 1,74

Statsafgift af ledningsført vand

kr./m³ 6,18 7,73

Drikkevandsbidrag, statsafgift

kr./m³ 0,19 0,24

I alt

kr./m³ 7,76 9,70
Egen vandboring

Statsafgift af ledningsført vand*

kr./m³ 7,72 Momsfri

Drikkevandsbidrag, statsafgift*

kr./m³ 0,24 Momsfri

Afregning efter måler*

kr./måler/år 80,00 100,00
Sprinklerstik hos erhverv

Stikledning < Ø90 mm

kr./stk./år 3.150,00 3.937,50

Stikledning Ø90 mm og Ø110 mm

kr./stk./år 6.300,00 7.875,00

Stikledning Ø125 mm og Ø160 mm

kr./stk./år 12.600,00 15.750,00

Stikledning > Ø160 mm

kr./stk./år 25.200,00 31.500,00
Spildevand
Fast bidrag

Fast bidrag til kloak

kr./stik 525,00 656,25
Variabelt bidrag

Vandafledning via kloaksystem

kr./m³ 24,00 30,00
Variabelt bidrag Erhverv der er tilmeldt Trappemodellen

Vandafledning via kloaksystem 501 - 20.000 m³

kr./m³ 19,20 24,00

Vandafledning via kloaksystem > 20.000 m³

kr./m³ 9,60 12,00

Vandafledning via kloaksystemet 1 - 500 m³

kr./m³ 24,00 30,00
Tømningsordning for septiktanke

Standardtømning af tank < 5 m³

kr./ejendom 444,00 555,00

Tømning af 2 tanke < 5 m³, uden ekstra kørsel

kr./ejendom 702,00 877,50

Tømning af tank med lille bil/traktor/slamsuger
én gang /år < 5 m³

kr./ejendom 820,00 1.025,00

Tømning ud over 5 m³

kr./m³ 106,00 132,50

Løft af dæksel over 50 kg.

kr./dæksel 100,00 125,00

1. forgæves kørsel

kr./stk. 350,00 437,50

2. forgæves kørsel (og efterfølgende)

kr./stk. 350,00 437,50
Samletank

Samletank*

kr./m³ 12,00 15,00
Statsafgift for privat anlæg i det åbne land

Nedsivning, godkendte nedsivningsanlæg*

kr./m³ 0,75 Momsfri

Biologisk rensning, udled. til dræn, vandløb, sø m.v.* 

kr./m³ 2,40 Momsfri

I øvrige tilfælde*

kr./m³ 5,70 Momsfri
Varme
Faste bidrag

Abonnement

kr./måler 840,00 1.050,00

Effektbidrag - fastsættes efter BBR *

kr./m² 15,20 19,00
Variabelt bidrag

Forbrug

kr./MWh 380,00 475,00
Afkølingsbidrag

Tillægsbidrag ved dårlig afkøling

kr./(MWh x °C) 3,80 4,75
Gebyr

Ulovligt indgreb i varmeinstallationen

kr./måler 2.000,00 2.500,00
Enhed ekskl. moms inkl. moms
Vand
Tilslutningsbidrag, boliger

1. bolig indenfor bymæssig bebyggelse

kr./stk. 12.600,00 15.750,00

1. bolig udenfor bymæssig bebyggelse
(>100 m til samlet bebyggelse)

kr./stk. 25.200,00 31.500,00

Efterfølgende boligenheder på samme
ejendom/matrikel i mere end 2 etager.

kr./stk. 6.300,00 7.875,00

Afbrydelse af stik

kr./stk. 6.000,00 7.500,00
Tilslutningsbidrag, erhverv

Erhverv pr. påbegyndt 800 m² grundareal

kr./stk. 5.040,00 6.300,00
Stikledningsbidrag, erhverv

Ø32, Ø40, Ø50 eller Ø63 mm stikledning

kr./stk. 7.200,00 9.000,00

Ø75 mm stikledning

kr./stk. 9.800,00 12.250,00

Ø90 mm stikledning

kr./stk. 11.700,00 14.625,00

Ø110 mm stikledning

kr./stk. 14.300,00 17.875,00

Ø160 mm

kr./stk. 20.900,00 26.125,00

Ø200 mm

kr./stk. 27.500,00 34.375,00

> 200 mm stikledning

kr./stk. 33.900,00 42.375,00

Tillæg udenfor bymæssig bebyggelse

kr./stk. 25.200,00 31.500,00

Afbrydelse af stik

kr./stk. 6.000,00 7.500,00

Etablering af sprinklerstik

kr./stik Efter regning
Spildevand
Tilslutningsbidrag

Med mulighed for afledning af regnvand

kr./boligenhed 51.965,00 64.956,25

Uden mulighed for afledning af regnvand

kr./boligenhed 31.179,00 38.973,75
Varme
Investeringsbidrag

Enfamiliehus

kr./boligenhed 9.000,00 11.250,00

Tofamilie-, kæde- og rækkehuse

kr./boligenhed 6.700,00 8.375,00

Etageboliger

kr./boligenhed 4.740,00 5.925,00

Ældreboliger

kr./boligenhed 3.520,00 4.400,00

Ungdomsboliger

kr./boligenhed 2.660,00 3.325,00

Erhvervsejendomme, institutioner - fastsættes efter BBR

kr./m² 27,80 34,75
Stikledningsbidrag - gælder for enfamilie-, tofamilie-, kæde- og rækkehuse

Stikledning op til 30 m på egen grund

kr./stk. 20.000,00 25.000,00

Tillæg over 30 m

kr./m 960,00 1.200,00

Afbrydelse af stik

kr./stk. 10.000,00 12.500,00
Byggemodning

Byggemodningsbidragets størrelse beregnes på baggrund af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning. Byggemodningsbidraget udgør fjernvarmens faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget forfalder umiddelbart når hovedledningen er etableret.

Faktiske omkostninger

Fakturering og aflæsning

Faktura

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Administrationsgebyr
(Gebyret kan undgås ved tilmelding til betalingsservice)

kr./faktura

40,00

50,00

Flytteopgørelse

kr./stk.

75,00

93,75

Manglende betaling / betalingsaftale

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Udsendelse af rykkerskrivelse (momsfri)            

kr./stk.

 

 100,00

Indgåelse af betalingsaftale (momsfri)

kr./stk.

 

100.00

Lukning  (momsfri)

kr./stk.

 

  500,00

Genoplukning

kr./stk.

500,00

625,00

Låsesmed

kr./stk.

     Dagspris

      Dagspris

Manglende aflæsning af måler

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Manglende årsaflæsning (momsfri)

kr./måler

 

 75,00

Aflæsning af måler
(Ved bestilling)

kr./besøg

200,00

250,00

Aflæsning af måler
(Som følge af manglende årsaflæsning)

kr./besøg

250,00

312,50

Forgæves kørsel (Ved udeblivelse fra aftale)

kr./besøg

250,00

312,50