Bar mark som grænser op til motorvej

Vi bygger en støjvold

...til at beskytte dig mod støjen fra Silkeborgmotorvejen.

Opdatering den 12. juni 2024 

Vi har siden februar modtaget ca. 30.000 tons jord primært fra lokalområdet. 

Silkeborg Kommune har ad to gange den 24. april og den 10. juni 2024 godkendt tillæg til miljøgodkendelsen for Støjdragen. Det nyeste tillæg fra den 10. juni betyder, at Støjdragen nu må modtage jord med en værdi af grundstoffet barium på 300 mg/kg TS (TS betyder tørstof).

Barium findes naturligt i især intakt og upåvirket lerjord på Jyllands østkyst. I områderne omkring Skanderborg, Aarhus og Randers findes der lerjord, som har et indhold af barium på op til 300 mg/kg TS og nogle steder endda op til 1.500 mg/kg TS.

De nye tillæg til miljøgodkendelsen er baseret på en revidering af risikovurderingen og den­ne slår fast, at selvom vi har ændret flere kvalitetskriterier og nu må modtage jord med et højere indhold af barium end tidligere, så vil det ikke ændre på den overordnede risiko­vurdering for Støjdragen Katla.

Jorden vil ikke udgøre en risiko for mennesker eller miljø.

Vi forventer at modtage lettere forurenet og forurenet jord i henhold til de ændrede kvalitetskriterier i de kommende uger og herunder også jord fra Randers Kommune.

Opdatering den 22. februar 2024 

Vi genoptager byggeriet af støjvolden.

Jorden fra Nordic Waste udgør ikke en risiko for mennesker eller miljø. Det viser resultaterne fra den forureningsundersøgelse med 146 prøver, som Silkeborg Kommune har fået foretaget.

På et møde den 21. februar har Silkeborg Kommunes klima- og miljøudvalg fået forelagt resultaterne og har på den baggrund besluttet, at vi kan fortsætte arbejdet med at bygge støjvolden og skærme borgerne i Balle mod støjen fra Silkeborgmotorvejen.

Læs Silkeborg Kommunes uddybning af beslutningen HER, og læs resultaterne fra forureningsundersøgelsen HER.

Opdatering den 1. februar 2024

Silkeborg Kommune har besluttet at sætte modtagelsen af jord fra Randers på pause. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Silkeborg Forsyning har inviteret alle naboer til et uformelt skurvognsmøde om byggeriet. Der sker onsdag den 7. februar kl. 15.00 til 17.00. Vi opdaterer siden her med mere information om arrangementet snart. 

Opdatering den 17. januar 2024

Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune hjælper Randers Kommune med at modtage lettere forurenet jord samt jord med enkelte grænseværdier i den lave ende af forurenet jord fra jordskredet ved Nordic Waste. Jorden bruges til at bygge Støjdragen Katla.

Inden vi modtager jorden i Silkeborg, har Randers Kommune testet og analyseret jorden. Vi modtager kun jord, som overholder projektets miljøgodkendelse. Den jord vi modtager er løs og våd, og derfor tilsætter vi kalk. På den måde bliver jorden stabil, og vi indbygger derefter jorden i kernen af støjvolden.

Det er helt normal praksis at bygge en støjvold af lettere forurenet og forurenet overskudsjord, og vi foretager løbende stikprøver af jorden, så vi hele tiden sikrer, at vi overholder miljøgodkendelsen.

Når projektet er færdigt, er der ingen risiko for naboer, miljøet eller folk, der kommer til at færdes på de rekreative områder.

Støjvolden bliver formet som en drage. Derfor er den blevet navngivet Katla efter dragen i Astrid Lindgrens eventyrlige historie om brødrene Løvehjerte.

Støjdragen Katla skal skærme boligerne i Astrid Lindgren-kvarteret i den nordlige del af Silkeborg mod støj fra Silkeborgmotorvejen.

Den nye støjdrage bliver bygget i fem etaper, og vi er allerede gået i gang. Katla forventes at stå færdig i 2027.

Støjdragen 

Prisændringerne er bundet i nye krav til vores miljøgodkendelse fra Silkeborg Kommune og på samme måde er procedurerne justeret i forhold til øgede geotekniske krav til etablering af støj­volden.

Vi skal fremadrettet udtage flere læs til stikprøvekontrol og samtidigt er der stillet skærpede krav til modtagelse og håndtering af våd jord, da indbygning af stærkt leret og våd jord vil kræve en kalkstabilisering.

Priser gældende fra 1. juli 2024:

Ren muld til slutafdækning: 20,00 kr./ton

Jord i henhold til miljøgodkendelsen (ren jord til indbygning, lettere forurenet og forurenet jord): 60,00 kr./ton                      

Tillæg for ikke stakbar jord (Skal kalkstabiliseres): 90,00 kr./ton

Alle priser eksklusive moms.

Ved større mængder (over 10.000 tons årligt) eller hvis du har spørgsmål bedes du kontakte projektleder Steffan Vaaben mail sva@silkeborgforsyning.dk eller telefon 21282564.

 

Alle leverandører af jord til Støjvolden Katla skal udfylde og indsende en oprettelsesblanket. 

Vi opfordrer alle til at indsende blanketten til os på samme tid, som I indsender jord til prøver til godkendelse ved myndighederne.

I skal være obs på, at vi først kan modtage jorden, når den er godkendt ved myndighederne og i vores system.

 Der er til tider et meget stort pres på indgangen af jord, og hvis bilerne ikke er oprettet i vores system inden ankomst, betyder det, at de kommer til at holde i kø.

Ved spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte:

Projektleder Steffan Vaaben. 2128 2564 sva@silkeborgforsyning.dk

Driftsleder Jørgen Bidstrup 20632914 jbi@silkeborgforsyning.dk.

Vejeboden v. Tandskov 89206511 vejebod.tandskov@silkeborgforsyning.dk 

 

Vi genanvender jorden 

Silkeborgs version af den frygtindgydende drage kommer også til at bestå af gamle materialer. Ligesom Astrid Lindgrens forhistoriske drage.

Vi bygger Katla ud af 350.000 tons overskydende jord, som vi genanvender fra forskellige anlægsprojekter.

Det øverste lag ”drageskæl” bygges herefter af 60 centimeter ren jord svarende til 50.000 tons.

Hvor hurtigt projektet skrider frem, afhænger af hvor meget overskudsjord, vi modtager fra anlægsprojekterne.

Vi modtager kun anmeldt og anvist overskudsjord. Ved modtagelsen bliver jorden kontrolleret og eventuelt afvist, hvis jorden indeholder urenheder i form af affald.

Nogle jordlæs bliver udvalgt til kontrolanalyse for at verificere, at jorden overholder de angivne retningslinjer.

Dragen får nyt liv

Drageryggen får en højde over det nuværende terrænniveau fra cirka 6 til 15 meter og kommer til at bugte sig over 1 kilometer med halespidsen ved landbrugsarealet mod vest til krop og hoved ved parcelhuskvarteret mod øst.

Katla skal ikke kun beskytte silkeborgenserne mod støj fra motorvejen. Hun vil også lægge krop til et nyt rekreativt naturområde med paddevandshuller, levende hegn og frugttræer.

Når vi bygger Katla, vil borgerne opleve en øget trafik særligt på Astrid Lindgrensvej i form af lastbiler, der skal læsse jord af.

Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. Eksempelvis reducerer vi støvet fra grusvejene ved at vande, og vi fejer løbende asfaltvejene i tilknytning til anlægsprojektet.

Du kan følge Katlas udvikling her på siden.