×
Menu

Biocover sænker udledning af metan fra Tandskov

På årsbasis svarer det til en samlet reduktion på omkring 68 tons metan pr. år eller omregnet til CO2-ækvivalenter 1913 tons pr. år. Samtidig er der produceret el svarende til 230 børnefamiliers gennemsnitlige elforbrug.

Læs mere