Forbrugervalg 2021

Der vælges to forbrugerrepræsentanter, der begge sidder som repræsentant for forbrugerne både i Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S’ bestyrelser. De to fælles forbrugerrepræsentanter vælges for fire år ad gangen. 

Bestyrelsen i Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S består af 10 medlemmer hvoraf de to er forbrugerrepræsentanter. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Næste periode er fra primo 2022 til primo 2026.

Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter, der begge sidder som repræsentant for forbrugerne både i Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S’ bestyrelser. De to fælles forbrugerrepræsentanter vælges for fire år ad gangen. For at være sikker på, at forbrugerne er repræsenteret gennem hele valgperioden, vælges også op til fire suppleanter.

Enhver forbruger eller kunde i Silkeborg Vand A/S eller Silkeborg Spildevand A/S kan stemme til forbrugervalget.

Du kan stemme på Silkeborg Forsynings hjemmeside fra den 13. december 2021 til og med den 27. december 2021. Du skal bruge dit NemID for at stemme til forbrugervalget. Kan du ikke logge på med NemId, kan du anmode om en stemmekode frem til den 22. december 2021.

Uanset stemmemetode kan der kun afgives én stemme pr. forbrugssted, med mindre der er flere boligenheder, så kan beboeren/forbrugeren afgive én stemme pr. boligenhed. Første stemme er den gældende, og det er ikke muligt at afgive flere stemmer til samme adresse. 

Læs i øvrigt regulativet på silkeborgforsyning.dk/forbrugervalg 

Du skal stemme fordi rensning af spildevand, rent drikkevand og vandmiljøet i Silkeborg Kommune har stor betydning for os alle. Gennem forbrugervalget har du mulighed for at bestemme, hvem der skal repræsentere dig som forbruger i bestyrelsen for Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Vand A/S.

Først skal vi finde kanditaterne og selve afstemningen går i gang den 13. december 2021 og varer til og med den 27. december 2021. Valget foregår online via vores valgportal, som du finder et link til på denne side, når vi kommer frem til valget. 

Bestyrelsesposterne er aflønnet med et vederlag på 40.000 kroner om året. 

Bestyrelsen i Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Vand A/S mødes fire til seks gange i løbet af året og bestyrelsesarbejdet omfatter også forberedelse til møderne. Møderne ligger tidsmæssigt sammen med bestyrelsesmøderne for resten af Silkeborg Forsyning, der også håndterer varme samt genbrug og affald. Som fælles forbrugerrepræsentant i bestyrelserne for Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S, deltager du kun i den del af dagsordenen, der drejer sig om vand.

Sammen med den administrerende direktør og ejerne, er bestyrelsen med til at sætte en fælles kurs for Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S´ strategiske udvikling og fremtidens vandhåndtering. 

Du er blandt andet med til at træffe beslutninger om budgetter og økonomi, investeringsplaner, driftsstrategier, strukturplaner, udviklingsprojekter og takster med mere.