Biodiversitet i Silkeborg Forsyning

Vi tager hensyn til miljøet i vores forsyningsløsninger

Silkeborg Forsyning leverer sikker forsyning samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet og klimaet. 

I vores løsninger tænker vi altid over, hvordan vi inden for de forskellige projekter kan bidrage til en positiv udvikling for det omkringliggende miljø, herunder dyrelivet. Her på siden kan du se nogle eksempler på, hvordan vi arbejder, når hensynet til miljøet går op i en højere enhed med vores forsyningsløsninger.

Regnvandsbassiner er en vigtig del af spildevandshåndteringen i Silkeborg Kommune. De tager imod de store mængder regnvand, der kommer fra især tage og veje. De hjælper med at rense vandet for sand og forurening af især tungmetaller og olierester, inden vandet ledes ud til søer og vandløb.

Klimaændringer betyder, at vi oftere får store og voldsomme regnskyl eller skybrud. Derfor er en anden meget vigtig opgave for regnvandsbassinerne at opbevare de store vandmængder, så der ikke ledes for meget vand ud til søer og især vandløb på én gang.

Så selvom nogle af bassinerne ligner naturlige søer, er de alle sammen tekniske anlæg, der spiller en vigtig rolle i at beskytte vores søer og vandløb, både mod forurening og voldsomme regnmængder. Derfor er det også vigtigt, at bassinerne fungerer som de skal, og forsyningens medarbejdere kan komme til løbende at tilse og vedligeholde dem.

Hos Silkeborg Forsyning støtter vi op om at øge biodiversiteten i kommunen. Derfor har vi valgt at nogle af vores grønne områder, især i forbindelse med regnvandsbassiner, bliver plejet så de får et mere vildt udtryk, og således er med til at gavne biodiversiteten. Dette betyder hovedsageligt, at vi ikke slår græsset i løbet af sommeren, men i stedet slår det 1-2 gange om året i efteråret/vinteren. På den måde får planterne lov til at blomstre, så insekter og større dyr kan bruge blomsterne og senere deres frø, som fødekilde.

Regnvandsbassin ved Hasselvej i Kjellerup

Ved Hasselvej i Kjellerup ligger et nyanlagt regnvandsbassin. Her har vi indarbejdet følgende elementer, der undersøtter biodiversiteten:

  1. Opsætning af Farmeland hegn ved sti mod øst ned til regnvandsbassinet.
  2. Etablering af Insekthotel, 2 stk, mod nord og syd.
  3. Naturens egen eng mod nord.
  4. Blomstereng på skråning mod vest med cirkel blomsterbede, 5 stk.
  5. Plukkebede mod syd ved Hasselvej på hver side af adgangsvej.
  6. Siddeplads stammer ved Hvidtjørn/adgangsvej/sti ”Krabbes Grønnering” ved Hasselvej.

Her kan du se luftfotos regnvandsbassinet og nogle billeder af et insekthotel. 

Insekthotellet giver levemuligheder for mange slags insekter.

Insekthotellet er placeret tæt ved regnvandsbassinet.

Regnvandsbasset set fra drone. Til venstre ses stien med det nye hegn.