Biodiversitet i Silkeborg Forsyning

Vi tager hensyn til miljøet i vores forsyningsløsninger

Silkeborg Forsyning leverer sikker forsyning samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet og klimaet. Vi understøtter Silkeborg kommunes biodiversitetspolitik, vision og mål, der sætter retningen for, hvordan vi skal forbedre rammerne for vild natur og biodiversitet i hele vores kommune. 

Silkeborg Forsyning har flere tekniske anlæg på arealer, som ofte er etableret på store arealer som giver mulighed for at understøtte miljøet og klimaet, og til at bidrage til plads til biodiversiteten i området – både i det åbne land og i byen. 

I vores løsninger tilstræber vi at bidrage til en positiv udvikling for det omkringliggende miljø, herunder dyre- og plantelivet selvom det er et teknisk anlæg, som har en funktion, og deraf følger drift og vedligeholdelse.

Her på siden kan du se nogle eksempler på, hvordan vi arbejder, når hensynet til miljøet går op i en højere enhed med vores forsyningsløsninger.