Vandtrappe fra renseanlæg, hvor der løber renset spildevand

Film - Sådan renses spildevandet

For 20-30 år siden var de skønne søer i Silkeborg jævnligt helt grønne af alger om sommeren. Nu er vandet de fleste steder krystalklart. Det skyldes både en invasiv musling, der spiser plankton – men også at spildevandet på mange måder renses langt bedre end før i tiden.

Hvert år renser Silkeborg Forsyning mere end 6,5 millioner kubikmeter vand. Det svarer til halvanden gange det vand, der er i Almindsø. Der er 11 renseanlæg rundt om i kommunen, men langt det største er Søholt Renseanlæg her i Silkeborg, hvor det meste af vandet fra et toiletskyl eller brusebadet havner.
Processen er, at først filtreres større partikler fra i riste. Derefter kommer spildevandet ud i store bassiner, hvor bakterier guffer løs af affaldsstofferne i vandet. Desuden renser anlægget også så godt som muligt for eksempel for medicinrester. Faktisk kommer der hver dag cirka 1 kg. smertestillende til renseanlægget, så man kan godt sige bakterierne er på smertestillende.

Et af problemerne i gamle dage var, at både regnvand og spildevand løb i de samme kloakker. Det betød, at når det virkelig regnede, kunne renseanlæggene slet ikke følge med – og så blev det beskidte vand lukket ud i søerne. Det er heldigvis fortid. I dag er ca. 90 % af kloakkerne to-delte, så regnvandet løber i deres egne kloakker. Regnvandet ledes ofte til regnvejrsbassiner, som blandt andet renser meget fosfor væk, før vandet ledes ud i søerne eller Gudenåen.


Spildevandet løber i mere end 1.300 kilometer rør. Hvert år bruges der omkring 50 millioner kroner på at renovere kloakkerne. Blandt andet for at holde rotterne væk.

Som borger er der flere ting, du kan gøre for at hjælpe miljøet. Glem alt om at putte vatpinde, hygiejnebind, engangsvaskeklude og lignende i kloakken. Det skal i skraldespanden, for det stopper kloakkerne. Begræns brugen af sæbe – og hæld aldrig kemikalier i kloakken. De skal afleveres på genbrugsstationerne.

Hos Silkeborg Forsyning arbejder vi hårdt på at vandet bliver så rent, at der kan blive flere søbade i byen.