×
Menu

Vi afslutter et fint år, og ser frem mod et år med vigtige strategiske opgaver

Vi har nu afrundet 2019 med årsrapporter og generalforsamling. Sammenfattet oplevede vi at 2019 regnskabsmæssigt var påvirket af en mild vinter og faldende priser på gas og el. På bundlinjen kom selskabet godt ud af året, og noterede en indtjening på 14 mio. kr. bedre end budget. Bestyrelsesformand Jarl Gorridsen udtrykker tilfredshed med resultatet, og ser frem mod et nyt spændende år for Silkeborg Forsyning A/S.

bestyrelsen måtte desværre sig farvel professor fra Aalborg Universitet Jes Vollertsen, der i 6 år har været medlem af bestyrelsen for multiforsyningsselskabet, og bidraget mærkbart med sin viden fra universitetsverdenen. Som erstatning for Jes kommer Michael Kamstrup Søndergaard ind i bestyrelsen med stærke kompetencer fra sit virke som administrerende direktør for Dansk Energirådgivning.

Udover de daglige vigtige forsyningsopgaver arbejder vi målrettet med flere vigtige strategiske opgaver. 

Vi har mange vigtige strategiske opgaver på vej inden for alle forsyningsområderne. Vi ønsker fortsat gå foran på den grønne omstilling, så vi ser bl.a. på løsninger på kraftvarmeområdet. Vi vil sikre en god vandkvalitet og udvikle byrum med kloakseparering og klimatilpasning samt forberede miljø- og klimarigtige løsninger inden for genbrug og affald. Vi vil gennem vores vigtige arbejde styrke samarbejdet og synligheden, så vi gennem vores løsninger kan give værdi til vores kunder, ejer og samarbejdspartnere 

- Adm. direktør Jens Fr. Bastrup 

 

Vores kunder er Danmarksmestre i affaldssortering

Vores kunder er blandt de bedste  til at sortere affald. Det viser Miljøstyrelses affaldsstatistik.

Læs mere