Vandtrappe fra renseanlæg, hvor der løber renset spildevand

Aflevering af slam til renseanlæg

Ekstern slam fra slamsugere kan afleveres på Søholt Renseanlæg, Ege Allé 300, 8600 Silkeborg.

Åbningstider:

  • Mandag-onsdag kl. 7.00-15.00
  • Torsdag kl. 7.00-14.00
  • Fredag kl. 7.00-12.30

Ved aflevering opkræves der gebyr (afregning én gang i måneden).

Ved aflevering af slam skal der ALTID afleveres en seddel på kontoret med angivelse af:

  • Afhentningsadresse
  • Mængde slam i m3
  • Slamsugerfirma
  • Dato for aflevering
  • Chaufførens underskrift

Link til slamsugerseddel - "spildevand m.v. tilført renseanlæg"