Tømningsordning for septiktanke

Bor du uden for byen, hvor der ikke er offentlig kloak, har du som regel en septiktank eller minipumpestation. Har du en septiktank, er du forpligtet til at være med i tømningsorningen. Det betyder, at din septiktank bliver tømt én gang om året.

Du kan se Tømningskalenderen her.

Oplever du problemer med din tank inden tømning, kan du kontakte leverandøren på tlf.: 7022 1620.

Alle ejendomme i Silkeborg Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, er automatisk tilmeldt ordningen for tømning af septiktanke. Tømningen sker én gang årligt og er obligatorisk. Se tømningskalender her.

For yderligere omkring tømning af septiktank, minipumpestationer og mere tryk her.

En mini-pumpestation er en kloakeringsløsning, som vi kan vælge at bruge, når vi skal kloakere en ejendom på landet.

Du kan læse mere om mini-pumpestationerne her.