TUSINDVIS AF MODERNE VAND- OG VARMEMÅLERE: NU GÅR UDSKIFTNINGEN I GANG

11. september 2023

Silkeborg Forsyning er nu klar til at sætte omkring 40.000 nye, fjernaflæste vand- og varmemålere op hos forsyningskunderne. De nye målere samt et nyt kommunikationsnetværk skal sikre teknologien fremadrettet og give bedre kundeservice. 

Installatør som er ved at sætte en ny måler op

Nu skydes udskiftningen af omkring 40.000 vand- og varmemålere hos forsyningskunderne i Silkeborg i gang.

En stor del af de omkring 20.000 vandmålere og 16.000 varmemålere, der sidder hos Silkeborg Forsynings kunder, er ved at være udtjente og trænger til udskiftning.

I slutningen af 2022 indgik Silkeborg Forsyning derfor en kontrakt med teknologivirksomheden Kamstrup om levering af omkring 40.000 nye moderne, fjernaflæste vand- og varmemålere.

Udover målerne får Silkeborg Forsyning også adgang til Kamstrups trådløse kommunikationsnetværk samt målerdatasystem, der skal sikre data af høj kvalitet og optimere den daglige drift.

Silkeborg Forsyning er nu klar til at gå i gang med udskiftningsarbejdet. Udskiftningen begynder i august 2023 og forløber over halvandet år, hvor der vil blive gennemført op mod 100 kundebesøg hver dag.

Læs mere om udskiftningen af målerne på projektets hjemmeside: www.silkeborgforsyning.dk/nyemålere

Fremtidssikret teknologi giver bedre kundeservice

Udover at de nye vand- og varmemålere erstatter en del ældre og udtjente målere, er de også med til at sikre teknologien fremadrettet.

Kombinationen af de nye målere og det nye kommunikationsnetværk sikrer nemlig aflæsningen af varme- og vandforbruget hos Silkeborg Forsyning i mange år frem. 

”Udskiftningen af vand- og varmemålerne giver os et fremtidssikret og robust system, hvor de fysiske målere forventes at have en gennemsnitlig levetid på omkring 16 år. Teknologien med det trådløse kommunikationsnetværk og målerdatasystemet giver os større og bedre tilgængelighed af data, så vi og vores kunder bedre kan følge vand- og varmeforbruget,” fortæller Jonas Campau, projektleder for udskiftning af målerne, og fortsætter:

”Samtidig kan vi med de nye målere og aftalen med Kamstrup optimere vores drift og forbedre vores services til gavn for kunderne.”

Et konkret eksempel på bedre kundeservice vil kunne mærkes hos en del af vandkunderne. I dag modtager cirka 20 procent af vandkunderne et aflæsningsskema, men det bliver snart fortid. De nye målere er fjernaflæste, og det nye kommunikationsnetværk har en bedre rækkevidde. Silkeborg Forsyning vil derfor kunne nå ud til samtlige vandmålere i hele forsyningsområdet.

Sådan forløber udskiftningen

Eltel, der er leverandør af tjenester inden for el- og telekommunikationsnetværk, står for at skifte målerne på vegne af Silkeborg Forsyning.

I samarbejde med Eltel har Silkeborg Forsyning planlagt en større kommunikationsindsats, som sikrer, at kunderne får besked i rette tid, inden de får besøg. Kunderne hos Silkeborg Forsyning vil derfor modtage både en servicemeddelelse på mail før udskiftningen og derefter et bookingbrev, hvor de kan bekræfte eller ændre deres booking. Selve målerskiftet er omkostningsfrit for kunderne og forventes at tage cirka en time. 

De mange målere, der skal udskiftes, skilles ad, og materialerne sendes til genanvendelse.

De nye vand- og varmemålere De nye vand- og varmemålere, som snart bliver installeret hos tusindvis af Silkeborg Forsynings kunder.

Fakta

  • En stor del af Silkeborg Forsynings samlede målerpark på omkring 16.000 varmemålere og 20.000 vandmålere skal udskiftes. Den eksisterende målerpark er nedslidt, og det nuværende fjernaflæsningssystem udvikles ikke længere.

  • Nye krav til cybersikkerhed og håndtering af data forudsætter, at teknologien bliver fornyet.

  • De nye målere giver præcise data, der kan forbedre den kundeservice, som Silkeborg Forsyning tilbyder kunderne samt optimere driften.

  • Silkeborg Forsyning har indgået en kontrakt med Kamstrup om leverancen af målerne. Kamstrup er en af verdens førende leverandører af intelligente måleløsninger.

  • Kommunikationsnetværket, der leveres af Kamstrup, er skræddersyet til hjemtagelse af data fra afregningsmålere. Det medfører bl.a. lang batterilevetid på målerne, høj datakvalitet og god dækning i alle områder.

  • Opgaven med at sætte de nye målere op begynder i august 2023, og hele udskiftningen varer i omkring halvandet år.