STORT OG TUNGT METALAFFALD KAN ØDELÆGGE SKRALDEBILER

11. maj 2023

Billede af store og tunge metalgenstande Metalrør, grillriste, havestole, save, river, grillstartere og teltstænger. Stort og tungt metalaffald fra genbrugspladsen på Tietgensvej.

Lige nu lander en del stort og tungt metalaffald fra silkeborgensernes skure og værksteder i affaldsbeholderen derhjemme, og det kan ødelægge skraldebilerne. Silkeborg Forsynings genbrugspladser vil derfor meget gerne tage imod det store og tunge metalaffald.  

Forårssæsonen har for alvor ramt os med solskin og udeliv. For mange silkeborgensere betyder det oprydning i skuret og på værkstedet, og det kan vores skraldemænd hos Silkeborg Forsyning mærke.

Ødelagte metalhavestole, gamle bremseskiver, udtjente trådhegn, slidte klinger til rundsave og jernskrot fra byggeprojekter er nogle af de meget store og til tider tunge metalgenstande, som vores skraldemænd lige nu støder på i metal- og glasbeholderen til husholdningsaffald.

Det store og tunge metalaffald hører dog ikke til i affaldsbeholderen, men på genbrugspladsen, fordi det kan ødelægge skraldebilerne.

Skraldebilen bliver udfordret og beskadiget

Hos Silkeborg Forsyning har vi nogle dygtige og stærke skraldemænd. Udfordringen er derfor ikke i at få det store og tunge metalskrald flyttet hen til skraldebilen. Problemet opstår, når metalskraldet skal ind i skraldebilen.

Når skraldebilen tipper skraldespandene op til tømning, falder skraldet fra omkring fire meters højde. Det tunge metalskrald rammer derfor hårdt ned i skraldebilen indre og dermed skade bilens indre mekanik. Hvilket er meget dyrt at få repareret.

Også lange og meget hårde metalgenstande sætter skraldebilen på overarbejde, da de kan sætte sig fast og beskadige forskellige dele på bilen.   

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald? Søg i vores affalds-ABC og bliv guidet til at sortere korrekt: https://www.silkeborgforsyning.dk/abc

Genbrugspladserne er klar til at modtage det store og tunge metalaffald

Det er dejligt, at silkeborgenserne er så villige til at sortere deres affald. Faktisk ligger Silkeborg Kommune helt i toppen, når det kommer til at sortere affald i husholdningerne. Det viser Miljøstyrelsens nyeste affaldsstatistik. 

Affaldsbeholderen derhjemme er dog udelukkende til husholdningsaffald som tomatdåser, sølvpapir og en pande i ny og næ, men ikke til store og tunge metalgenstande.

Vores skraldemænd vil derfor meget hellere have jernskrot, bremseskiver, trådhegn, klinger til save, havestole, donkrafte, cykeldele og andet stort og tung metalskrald på genbrugspladserne på Tietgensvej og Tandskov og i Them og Gjern.

Du kan finde mere information om genbrugspladserne og deres åbningstider her: https://www.silkeborgforsyning.dk/genbrug-og-affald/genbrugspladser

Tak fordi du sorterer!

Skraldespand fyldt med stort og tungt metalaffald Metalbeholderen i skraldespanden er til emballage fra husholdningsaffald som tomatdåser og sølvpapir. Store og tunge metalgenstande skal på genbrugspladsen.