VI VINKER FARVEL TIL SMÅT BRÆNDBART

01. december 2022

Fra 1. december 2022 vinker alle fire genbrugspladser i Silkeborg Kommune farvel til småt brændbart. Vi kan nemlig genanvende over 30 procent af det affald, som i dag ender i containeren til småt brændbart.

Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Derfor har Silkeborg Forsyning valgt at vinke farvel til småt brændbart den 1. december. Det er nemlig nødvendigt at vi bliver bedre til at sortere og genanvender endnu mere.

Imellem 30 og 50 procent af det affald, som i dag ender til forbrænding i småt brændbart, kan genanvendes og bruges til produktion af nye produkter, hvis det bliver sorteret rigtigt.

”Det er rigtig ærgerligt, når vigtige ressourcer går til spilde. Derfor sætter vi nu ind på genbrugspladserne,” siger affaldschef i Silkeborg Forsyning, Carsten Zaar.

Mange andre forsyningsselskaber har gode erfaringer med at skifte småt brændbart ud med den nye fraktion ”rest efter sortering”. Derfor sætter Silkeborg Forsyning nu også ind for at gøre det nemmere at sortere rigtigt.

Betegnelsen rest efter sortering signalerer, at når man har sorteret alt det genanvendelige affald ud i de rigtige containere, kan man smide den lille rest, der måtte være tilbage i containeren.

Det skal være nemt at sortere rigtigt

På Silkeborg Forsynings genbrugspladser starter ændringen allerede den 1. december, hvor der er kommet farvel til brændbart-bannere op.

Det nye navn på containeren er startskuddet, fortæller kommunikationskoordinator for Genbrug og Affald i Silkeborg Forsyning, Kirstine Vestergaard Wolff.

”Vi ved godt, at det er svært at ændre på gamle vaner. Derfor laver vi en trinvis tilvænning, med forskellige tiltag, hvor vi hjælper vores kunder med at få grønnere vaner, når de skal sortere på genbrugspladserne,” siger hun.

Det skal være nemt at sortere rigtigt, og kunderne skal vide, at de gør en forskel. Derfor vil der både blive informeret på Silkeborg Forsynings hjemmeside, på Facebook og på genbrugspladsen med nye skilte, bannere, samt sorteringsborde, hvor der i perioder vil være ekstra bemanding til rådighed, så kunderne kan få svar på spørgsmål og hjælp til at komme i gang med den nye sortering.

Første skridt er farvel til småt brændbart. Snart følger farvel til stort brændbart.