FÅ GÆSTER TIL SKURVOGNSMØDE

08. februar 2024

Der blev et stille og roligt skurvognsmøde ved støjdragen Katlas byggeplads onsdag den 7. februar. Sammen med Silkeborg Kommune stod vi klar til at give et indblik i byggeprocessen og imødekomme de bekymringer, der har været omkring brugen af jord fra Nordic Waste i Randers.

Kalkstabilisatoren buldrede på byggepladsen, fotografernes linse zoomede ind på politikerne fra Silkeborg Kommune, og vi andre stod og småfrøs i uldsokker og gummistøvler.

Gårsdagens skurvognsmøde ved byggeriet af støjdragen Katla blev en stille affære, hvor kun omkring 15 naboer og lokale mødte op for at høre, hvad vi havde at sige.

Formålet med det uformelle skurvognsmøde var at give bekymrede og interesserede borgere et indblik i både byggeprocessen af støjvolden, og hvordan vi håndterer jorden fra Nordic Waste i Randers. En proces der har været diskuteret mangt og meget de sidste par uger.

Projektleder Steffan Vaaben fra Silkeborg Forsyning bliver interviewet af Midtjyllands Avis.

Silkeborg Kommune stillede an med både Rune Kristensen, formand for Klima- og miljøudvalget, og Lauge Rud-Clemmensen, koncerndirektør, som gav et kort rids af arbejdet bag miljøgodkendelsen, og den politiske beslutning om modtagelsen af jorden fra Nordic Waste.

Fra Silkeborg Forsyning var det vores projektleder Steffan Vaaben, som illustrativt talte de få tilhørende igennem processen, når jorden forlader Nordic Waste i Randers til den ender i støjdragen Katla.

Herunder hvordan vi kontrollerer, tager stikprøver og til sidst kalkstabiliserer jorden, så den er stabil nok til at indgå i en støjvold.

TV2 Østjylland interviewer formand for Klima- og miljøudvalget, Rune Kristensen.

Men hvad med grundvandet? Og tager I nok stikprøver af jorden fra Nordic Waste? Det var de to emner, som de få tilhørende stillede spørgsmål til.

De vurderinger, som danner baggrund for støjdragens miljøgodkendelse, viser, at volden ikke udgør en risiko for grundvandet. Det forklarede projektleder Steffan Vaaben.

Og når det kommer til spørgsmålet om stikprøver, så er jorden fra Nordic Waste først blevet testet af Randers Kommune, hvorefter vi foretager stikprøver af jorden i Silkeborg.

Den jord, der kommer fra Randers, svarer til den jord, vi i øvrigt skal bruge til kernen i støjvolden. Jorden fra Randers overholder derfor de samme grænseværdier, som er gældende i forhold til vores miljøgodkendelse, som den øvrige jord, der kommer andre steder fra til støjvolden.

Det er helt normalt at bruge overskydende, lettere forurenet jord fra forskellige anlægsprojekter i en støjvold.

Hvad sker der nu?

Den 1. februar besluttede Klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune midlertidigt at stoppe leverancerne af jord til Støjdragen.

Der tilføres derfor ikke ny jord til støjvolden på nuværende tidspunkt, men der vil fortsat være aktiviteter på byggepladsen i form af oprydning i de bunker jord, som allerede befinder sig på byggepladsen.

Der bliver nu foretaget en række ekstra prøver af den jord, som allerede er brugt i støjvolden. Der er tale om mellem 100 og 150 ekstra jordprøver, og resultaterne er efter planen klar i uge 8, hvor Klima- og miljøudvalget skal tage en beslutning om, hvad vi gør fremadrettet.