×
Menu

Ny klimavej gør Silkeborg Langsø renere

13. november 2020

Visualisering: Silkeborg Kommune
I et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning er den første klimavej i Silkeborg Kommune nu en realitet. En renere Langsø understøtter kommunens outdoor-ambitioner.


Fredag den 13. november genåbner Silkeborg Kommune Vestergade i Silkeborg, men det er ikke længere en helt almindelig vej.

Vejen er nemlig blevet til en klimavej, som nu er bygget om til at kunne klare de større regnmængder, som klimaforandringerne medfører. Direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup, fortæller, at vejen er blevet til i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning:

”Kloaknettet var nedslidt. Og vi ved, at der med klimaforandringerne kommer mere og voldsommere regn. Samtidig ønsker kommunen sig badevandskvalitet i Silkeborg Langsø, så vi kiggede sammen på, hvad den gode løsning skulle være. Vi blev enige om, at vi ville prøve noget nyt,” siger Jens Bastrup.

Og samarbejdet mellem kommune og forsyningsselskab blev til en klimavej, der nu står færdig. At vejen er en klimavej betyder grundlæggende, at regnvand og spildevand ikke bliver blandet sammen, og at vejen er bygget til at håndtere regnvandet lokalt, også den kraftige skybrudsregn.

Spildevand og regnvand i hver sin ledning

Et vigtigt element i projektet har været at få skilt regnvand og spildevand ad i en såkaldt separatkloakering.

Før blev spildevand og regnvand ledt ud til Søholt Renseanlæg i samme ledning, såkaldt fælleskloakering. Men der er ingen grund til at rense regnvand i et renseanlæg. Det belaster kun renseanlægget unødigt. For hvis det regner meget, kan det betyde, at der ikke er plads til vandet, hverken i kloakledninger eller på renseanlægget. Det kan i sidste ende betyde, at der løber en blanding af spildevand og regnvand ud i Langsøen eller tilbage gennem ledningerne og ud i folks kældre. Det skal selvfølgelig undgås. Derfor er der nu både regnvandsledninger og spildevandsledninger under Vestergade.

Klimavej gør Langsøen renere og understøtter outdoor-ambitioner

I et traditionelt kloaksepareringsprojekt vil regnvandet derfor blive ledt direkte ud i en nærliggende sø eller å. Men i Vestergade besluttede Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning at gå skridtet videre og gøre vejen til en egentlig klimavej, der byggede flere tiltag ovenpå kloaksepareringen.

Grønne regnbede med blomster og træer i siderne af vejen vil fremover suge en del af regnvandet fra vejbanen og fortovet til sig og give liv til beplantningen. En del af vandet vil løbe ned i faskiner under bedene, hvor det filtreres, inden det løber videre ned i undergrunden.

Når det regner rigtig meget, vil en del af vandet gennem overløb blive ført tilbage på selve vejbanen og her løbe langs Vestergade til Lunden, hvor det siver ned.

Klimavejen betyder i sidste ende, at Silkeborg Langsø bliver renere og kommunens ønsker om badevandskvalitet i søen kan indfries. Det er et vigtigt bidrag til at realisere kommunens outdoor-ambitioner, fortæller Jens Bastrup:

”Vi er glade for at kunne bidrage til kommunens store ambitioner om at være Danmarks outdoorhovedstad. Her spiller en ren Langsø en vigtig rolle.”

Ikke den sidste klimavej

Ifølge Jens Bastrup er Vestergade ikke den sidste klimavej i Silkeborg.

”Vi undersøger hele tiden muligheden for at gøre noget ekstra. Vi har gennem de sidste mange år kloaksepareret en rekordstor del af kloaknettet i byen. Og der kommer flere klimavejsprojekter og innovative løsninger i fremtiden,” slutter Jens Bastrup.

Silkeborg Forsyning har kloaksepareret 89 procent af kloaknettet. Det gør Silkeborg til en af de byer i Danmark, der er nået længst med kloakseparering. Og det slutter ikke her. For Silkeborg Forsynings Vision 2040 indeholder planer for at kloakseparere og klimatilpasse de sidste fælleskloakerede områder inden for en årrække. 

Silkeborg Forsyning fortsætter allerede nu arbejdet med at forny ledninger og adskille spildevand og regnvand i og omkring Vestergade. Det betyder, at Drewsensvej vil være lukket for trafik fra Toldbodgade til Vesterbrogade fra mandag 16. november til midten af januar 2021.

Fakta om klimavejen

  • Grønne regnbede langs vejen opsamler vandet fra vejen, cykelstier og fortove. 
  • Jorden i bedene fungerer som et filter, vandet skal løbe igennem, før det løber ned i undergrunden.
  • I regnbedene vil blomster og træer give byrummet mere grønt og samtidig skabe levesteder for bier, sommerfugle og andre insekter.
  • Vandet bliver således en ressource, der giver liv til blomster træer og insekter.
  • Overløb i regnbedene sikrer, at vandet kan løbe til regnvandsledningerne, når det regner meget.

Hvorfor en klimavej?

  • Fremtiden byder på flere heftige regnskyl og dermed også mere vand i vores søer og vandløb.
  • Derfor arbejder vi aktivt med at tilpasse os klimaforandringer. Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning samarbejder om at tænke såkaldte LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) ind i den fysiske udvikling og planlægning af vores byer og nye boligområder i form af fx regnbede, bassiner, permeable veje mv.

Læs mere om klimavejen på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Til nyhedsoversigten

Ny klimavej gør Silkeborg Langsø renere

I et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning er den første klimavej i Silkeborg Kommune nu en realitet. En renere Langsø understøtter kommunens outdoor-ambitioner.

Læs mere